Deskundigheidsbevordering

WASSENAARSE VRIJWILLIGERSACADEMIE

Op het online-portaal Wassenaarse Vrijiwlligersacademie kunnen vrijwilligers én mantelzorgers zich, veelal gratis, aanmelden voor cursussen en workshops.  Maar ook vrijwilligerscoördinatoren en besturen van stichtingen/verenigingen vinden hier informatie over onze thema-avonden.

Naast onze eigen (gratis) workshops vind je hier ook workshops, cursussen en e-learnings van de Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar, SMOW, Fonds 1818, Rode Kruis, Movisie etc. 
Zo is in één oogopslag zichtbaar wat er in Wassenaar te doen is. 
Belangrijke informatie als een cursusomschrijving, de duur, de aanvangsdatum, eventuele kosten, de locatie en de mogelijkheid voor direct aanmelden, is op 1 locatie vindbaar.
 
Vind je op het portaal niet de cursus die je als organisatie of voor een groep vrijwilligers zoekt? 
Neem dan contact op met Jolande de la Rambelje (coördinator VCW) via office@vrijwilligerscentralewassenaar.nl of telefoon 06-16678817 op maandag, woensdag of donderdag.
website & applicaties: WMOMO