Zoeken in de vacaturebank
Zoeken met zoektermen
Alle workshops:
Reanimatie/AED
Eén avond, datum nader te bepalen
19.30 - 22.00 uur
Cursus AED
bij voldoende belangstelling voorjaar 2020
19.30 tot 22.00 (inloop vanaf 19.15)