Alle workshops:
Fondsenwerving
donderdag 16 september of dinsdag 19 oktober 2021
16 sept. 13.00 - 14.30 19 oktober 19.30 - 21.00
Cursus AED
bij voldoende belangstelling voorjaar 2022
19.30 tot 22.00 (inloop vanaf 19.15)
website & applicaties: WMOMO