Zoeken in de vacaturebank
Zoeken met zoektermen
VACATUREBANK
Zoekresultaten
Onderstaand treft u de vacatures die zijn ingedeeld in de categorie G.Fondsenwerving en Goede Doelen.

G.058: Verkoopmedewerker Wereldwinkel
Wereldwinkel Wassenaar
Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers die ons verkoopteam komen versterken. Je werkt mee aan de verkoop van de Fairtrade artikelen in de Wereldwinkel. Je levert hiermee een bijdrage aan een eerlijker verdeling van de rijkdom in de wereld. Na een inwerkperiode bekijken we met elkaar of er nog aanvullende taken beschikbaar zijn.
Lees verder >>
G.056: Mede-organisator
Prinses Beatrix Spierfonds afd. Wassenaar
Ten behoeve van de collecte - in de 3e week van september - schrijft u voor de collectanten binnen uw wijk legitimatiebewijzen uit, stelt de bussen beschikbaar, neemt ze na de collecte in ontvangst, telt de inhoud en draagt deze af.
Zo mogelijk werft u binnen uw eigen netwerk nieuwe collectanten, maar dit is geen eerste vereiste.
Lees verder >>
G.048: Collectanten Alzheimer-Nederland
Alzheimer Nederland
Voor de afdeling Wassenaar van Alzheimer-Nederland collecteer je in de collecteweek van 5 t/m 10 november 2018. Met een paar uurtjes langs de deuren of voor een supermarkt lever je een waardevolle bijdrage ter bestrijding van de dementie ziekte.
Lees verder >>
G.041: Collectanten
Rode Kruis afd. Wassenaar
Uw hulp is hard nodig. Het Rode Kruis heeft geld nodig om hulp te kunnen bieden. Eén van de bronnen is de jaarlijkse collecte.
De collecte wordt gehouden rond de laatste week van juni.
Naast de huis aan huis collecte worden ook collectanten gezocht die op zaterdag 30 juni 2018 in het dorp (Langstraat en omgeving) willen collecteren.
Lees verder >>
G.037: Collectanten Hartstichting afd. Wassenaar
Hartstichting afdeling Wassenaar
Collecteren in de jaarlijkse Hartweek voor het werk van de Hartstichting. Dankzij het werk van de Hartstichting is al veel verbeterd, maar nog steeds sterven onnodig veel mensen aan hart- en vaatziekten. De Hartstichting besteedt veel geld aan onderzoek en voorlichting. 
Lees verder >>
G.036: Wijkhoofden Hartstichting afd. Wassenaar
Hartstichting afdeling Wassenaar
- In de wijk organiseren van de collecte in overleg met de regiocoördinator.
- Aansturen van ca. 10 collectanten.
- Werven van collectanten en hen motiveren dit werk te blijven doen.
- Uitdelen en innemen van de bussen
Lees verder >>
G.035: Collectanten Nierstichting
Nierstichting Nederland
Het huis aan huis collecteren in een wijk/straat zo mogelijk bij je in de buurt. Waar nodig geef je informatie over de Nierstichting.
Lees verder >>
G.033: Mensen uit Wassenaar die zich met hun gezonde spieren een paar uurtjes per jaar willen inzetten voor mensen met zieke spieren.
Prinses Beatrix Spierfonds afd. Wassenaar
Als collectant voor het Prinses Beatrix Spierfonds collecteert u 2 uurtjes in de week van 9 t/m 15 september 2018 huis aan huis in uw eigen buurt of zo gewenst bij een supermarkt.
U kunt ook DIGITAAL de deuren langs gaan bij vrienden, familie en kennissen. U maakt gemakkelijk een digitale bus aan via www.spierfonds.digicollect.nl.
Lees verder >>
G.032: Collectant HandicapNL
HandicapNL
Je collecteert voor mensen met een handicap in de collecteweek in september.
De opbrengst komt ten goede aan projecten die gehandicapten helpen mee te doen in onze samenleving.
Lees verder >>
G.031: Wijkhoofd HandicapNL
HandicapNL
Het wijkhoofd organiseert de collecte in een wijk en zoekt daarvoor collectanten. Het uitdelen van het collectemateriaal in de wijk behoort eveneens tot het takenpakket.
De collecte vindt plaats in de laatste week van september; de opbrengst komt ten goede aan projecten die gehandicapten helpen mee te doen in onze samenleving.
Lees verder >>
G.027: 2 wijkhoofden voor de coördinatie van de jaarlijkse collecte v.h. Reumafonds
Reumafonds
Je organiseert de jaarlijkse collecte welke in 2019 gehouden wordt van 18 tot en met 23 maart in de volgende wijken:
1. Rijksdorp
2. Clematislaan/Deylerweg
Lees verder >>
G.026: Collectanten Reumafonds
Reumafonds
Je neemt deel aan de jaarlijkse collecte welke in 2019 gehouden wordt van 18 tot en met 23 maart.
Lees verder >>
G.024: Collectanten Hersenstichting
Hersenstichting
U collecteert in uw woonplaats en – indien mogelijk – in uw eigen straat en/of buurt. Het is een huis aan huis collecte met behulp van een collectebus.
Lees verder >>