Zoeken in de vacaturebank
Zoeken met zoektermen
VACATUREBANK
Zoekresultaten
Onderstaand treft u de vacatures die zijn ingedeeld in de categorie M.Diversen.

M.058: Vrijwilliger Restaurant op afroepbasis
Florence, locatie Duinstede
Op afroepbasis help je bij diverse activiteiten, zoals een viering van een verjaardag, en verricht de volgende werkzaamheden:
  • Ondersteuning van de servicemedewerker met: 
  • Helpen in het restaurant  
  • Helpen bij de voorbereidingen
  • Snacks of broodjes klaarmaken
  • Helpen met opruimen, schoonmaken en afwassen
Lees verder >>
M.057: Vrijwilligers voor de boekenmarkt
Rode Kruis afd. Wassenaar
Drie keer per jaar organiseert het Rode Kruis afdeling Wassenaar een boekenmarkt. Deze boekenmarkten vormen een belangrijke inkomstenbron. Met de opbrengst worden o.a. EHBO-assistentie en EHBO- en reanimatie-cursussen gefinancierd.
Vind je het leuk om de handen uit de mouwen te steken en in teamverband te werken? Meld je dan aan en help bij de boekenmarkten.
De eerstvolgende boekenmarkt vindt plaats op 14 en 15 september 2019.
Op de vrijdagmiddag begint de opbouw en zondagmiddag na 16.00 uur wordt alles weer opgeruimd.
Ook tijdens de boekenmarkt op de zaterdag en de zondag zijn er vrijwilligers nodig die toezicht houden en hand en spandiensten verrichten. In de tussenliggende tijd van de boekenmarkten kan hulp geboden worden bij het in ontvangst nemen van boeken.
Lees verder >>
M.056: Cameramedewerkers m/v
Midvliet
De werkzaamheden bestaan uit camerawerk filmen, monteren en uploaden.
Je gaat meteen aan de slag met ervaren medewerkers. Samen met de hoofdredacteur en presentator zal in goed overleg besloten worden wat het best bij jou past als eerste opdracht.
Lees verder >>
M.054: Pianist
Van Ommerenpark
In het Johannahuis begeleid je de bewoners tijdens de vrijdagochtendzang.
Lees verder >>
M.048: Begeleiding jong volwassenen met autisme.
Jansland, Stichting
Je begeleidt de leerlingen bij de horecawerkzaamheden.
Lees verder >>
M.046: Muziekbegeleider
Gemiva-SVG Groep, Leer- en Werkomgeving Het Bruglokaal
In het Bruglokaal aan de Johan de Wittstraat bevindt zich dagbesteding in de vorm van een leer-werkomgeving voor jongeren (tot ongeveer 27 jaar) met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Daarnaast is er een groep met ouderwordende cliënten die dagbesteding ontvangen.
Je maakt samen met de cliënten muziek.
Lees verder >>
M.024: Brandweervrijwilliger in Wassenaar (man/vrouw)
Veiligheidsregio Haaglanden/kazerne Wassenaar
De brandweer treedt onder meer op bij rampen, brand, ongevallen met gevaarlijke stoffen, stormschade en wateroverlast. Hiervoor rukt de brandweer in Wassenaar gemiddeld 400 keer per jaar uit.
Als vrijwillig brandweerman/vrouw moet je van een uitdaging houden. Iedere oproep is weer anders, je weet nooit wat je aantreft.
Lees verder >>