G.056 Mede-organisator
Organisatie
Prinses Beatrix Spierfonds afd. Wassenaar
Doelstelling van de organisatie
Het Prinses Beatrix Spierfonds financiert en stimuleert onderzoek naar genezing en een beter leven voor spierziektepatiënten nu. Het fonds krijgt geen overheidssteun en is volledig afhankelijk van donateurs en de inzet van vrijwilligers. De collecte is een van onze belangrijkste inkomstenbronnen. Tijdens onze collecteweek in september collecteren vrijwilligers door het hele land voor de strijd tegen spierziekten.
Werkzaamheden
Ten behoeve van de collecte - in de 3e week van september - schrijft u voor de collectanten binnen uw wijk legitimatiebewijzen uit, stelt de bussen beschikbaar, neemt ze na de collecte in ontvangst, telt de inhoud en draagt deze af.
Zo mogelijk werft u binnen uw eigen netwerk nieuwe collectanten, maar dit is geen eerste vereiste.
Wensen t.a.v. ervaring/opleiding
Organisatievermogen.
Begeleiding
Werktijden
De week voorafgaand aan de collecte neemt u contact op met uw collectanten.
Aanvang en duur
Eén week voor de collecte en na de collecte een paar uur.
Bijzondere wensen - Nadere toelichting
Vacaturenummer
G.056
website & applicaties: WMOMO