Zoeken in de vacaturebank
Zoeken met zoektermen
VACATUREBANK
Zoekresultaten
Onderstaand treft u de vacatures die zijn ingedeeld in de categorie A. Welzijn en Zorg.

A.999: Vrijwilligers die zich willen inzetten voor vluchtelingen in Wassenaar
Opvang Vluchtelingen Duinrell
De Vrijwilligerscentrale is op zoek naar vrijwilligers die willen assisteren bij allerlei activiteiten die in Wassenaar georganiseerd worden voor de vluchtelingen die deze winter tijdelijk worden opgevangen in Duinrell. Het betreft dit jaar vluchtelingen, alleenstaand én gezinnen, afkomstig uit diverse landen.
Naar de volgende vrijwilligers is op dit moment vraag:
- mensen die het leuk vinden Nederlandse les te geven;
- mensen die willen meehelpen in een inloophuis;
- mensen die fietslessen willen geven;
- mensen die een groepje vluchtelingen wil rondleiden in het dorp.
Lees verder >>
A.139: Ondersteuning bij de avondmaaltijd
SWZ Stichting Wassenaarse Zorgverlening
In de kleinschalige woonvorm, locatie Amaliahof of Willibrord Kerkstraat, ondersteunt u bewoners bij de avondmaaltijd. Dat wil zeggen dat u de maaltijd kookt, of dat u zorgt dat de medewerker de maaltijd al dan niet samen met u bereidt.
Lees verder >>
A.138: Gastvrouw/gastheer
SWZ Stichting Wassenaarse Zorgverlening
Gezelligheid en warmte brengen in onze huiskamer Campus Willibrord van woonafdeling Rozemarijn. Ondersteuning bieden bij de activiteiten. In samenwerking met de coachend begeleider.
Lees verder >>
A.137: Vrijwilliger (m/v) voor gezelschap
SWZ Stichting Wassenaarse Zorgverlening
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger (m/v) voor een (thuiswonende) vriendelijke, mevrouw, die het gezellig vindt om met iemand te praten. Ook zou zij graag samen met iemand iets leuks willen doen, bijvoorbeeld een museumbezoek of een wandeling en ergens koffie drinken.
Mevrouw heeft de diagnose dementie, maar heeft zelf niet het idee dat ze dingen vergeet. Ze voelt zich wel eenzaam en kan zich ook niet meer goed thuis vermaken. Mevrouw vergeet soms te eten of iets te drinken en ze vergeet regelmatig afspraken. Mevrouw zit op een schilderclub en maakt iconen. Ook doet zij aan yoga. Mevrouw kan goed lopen, ze fietst ook nog wel, maar doet dat niet alleen( duofiets?).
 
Lees verder >>
A.136: Beauty vrijwilliger
SWZ Stichting Wassenaarse Zorgverlening
Voor een dagdeel per week zoeken wij iemand die de nagels en handen van onze bewoners wil verzorgen. De dames en sommige heren waarderen de persoonlijke aandacht, een praatje en mooi verzorgde handen.

 
Lees verder >>
A.135: Vrijwilliger voor de tovertafel
SWZ Stichting Wassenaarse Zorgverlening
Binnen Bellesteijn maken wij gebruik van een Tovertafel. De Tovertafel is een interactieve projectie op tafel waarbij bewoners verschillende spellen kunnen spelen. Bijvoorbeeld spreekwoorden en gezegdes of overgooien met de bal.  Door het gebruik van De Tovertafel blijven onze bewoners in beweging  en alert. Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt om met verschillende bewoners gebruik te maken van de Tovertafel. De Tovertafel rouleert tussen de verdiepingen waardoor u verschillende cliënten kunt leren kennen.
Lees verder >>
A.134: Vrijwilliger voor het Fietslabyrint
SWZ Stichting Wassenaarse Zorgverlening
Binnen Bellesteijn maken wij gebruik van een fietslabyrint. Het fietslabyrint is een virtuele fietstocht door verschillende trekpleisters in Nederland. Door het gebruik van het fietslabyrint blijven onze bewoners in beweging en beleven hier veel plezier aan. Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt om met verschillende bewoners een tochtje te maken met ons fietslabyrint. Het fietslabyrint rouleert tussen de verdiepingen waardoor u verschillende bewoners kunt leren kennen. 
 
Lees verder >>
A.133: Wandelvrijwilliger
SWZ Stichting Wassenaarse Zorgverlening
Bellesteijn is een gesloten afdeling, wat betekent dat bewoners niet zonder begeleiding naar buiten kunnen. Wij zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om met onze bewoners een wandeling te maken buiten. Zij genieten hier doorgaans heel erg van en het is goed voor de gezondheid. 
Lees verder >>
A.132: Vrijwilliger individuele begeleiding Kleine Pan
Florence, locatie Duinstede
Florence Duinstede is op zoek naar vrijwilligers voor de bewoners die extra individuele aandacht nodig hebben.
Deze  bewoners, maximaal 4 in totaal, komen samen in de Kleine Pan vanuit de 4 gesloten psychogeriatrische afdelingen.
Met uw hulp willen wij deze bewoners de volgende activiteiten kunnen aanbieden:
  • Samen koffie of thee drinken
  • Muziek luisteren
  • Snoezelen
  • Krant lezen, voorlezen
  • Cake of koekjes bakken
  • Wandelen
Lees verder >>
A.131: Begeleider voor gezellige activiteiten
SMOW - St. Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar
Mensen kunnen uit balans raken omdat er een ingrijpende gebeurtenis in hun leven heeft plaatsgevonden. Sommige mensen zijn het niet gewend initiatieven te nemen en er zelfstandig op uit te gaan. Jij kunt deze mensen helpen om bijvoorbeeld de eerste keer mee te gaan naar een activiteit in een buurthuis of even dat duwtje in de rug te geven om iets te ondernemen. En mocht daar van beide kanten belangstelling voor zijn, dan kan dat vaker plaatsvinden.
Lees verder >>
A.130: Juridisch begeleider
Vluchtelingenwerk
Je geeft cliënten voorlichting over en ondersteuning bij de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en andere juridische zaken.
- Je monitort de voortgang van procedures en bewaakt kritische termijnen.
- Je onderhoudt contacten met de advocaat, IND, COA, Raad voor Rechtsbijstand, IOM en collega's van VluchtelingenWerk.
- Je begeleidt cliënten bij externe contacten en correspondentie met diverse instanties zoals de IND, DT&V, ambassades enz.
- Je informeert, begeleidt of verwijst door over terugkeer of een nieuwe procedure.
- Je administreert gegevens in het digitale cliëntregistratiesysteem.
- Je blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond asiel- en juridische zaken.
Lees verder >>
A.129: Maatschappelijk begeleider
Vluchtelingenwerk
Het begeleiden, ondersteunen en coachen van vluchtelingen tijdens hun integratie- en participatieproces.
- Je maakt een vluchteling wegwijs in de gemeente en directe woonomgeving en geeft voorlichting over de Nederlandse samenleving, instanties en wet- en regelgeving.
- Je biedt praktische ondersteuning bij vragen en problemen omtrent huisvesting, financiën, onderwijs en gezondheidszorg.
- Je begeleidt vluchtelingen bij externe contacten met diverse instanties en ondersteunt hen bij het opbouwen van een sociaal netwerk.
Lees verder >>
A.127: Gastheer/gastvrouw voor Servicecentrum de Peppel
Beheer Service Centra Wassenaar
Als beheerder van het Servicecentrum de Peppel ben je het aanspreekpunt voor de bewoners en andere bezoekers van de ontmoetingsruimte. Je zorgt dat alles goed verloopt met de activiteiten en de vrijwilligers en bent ook regelmatig aanwezig in het ontmoetingscentrum.
Lees verder >>
A.125: Activiteitenbegeleiding bij de dagbesteding
Van Ommerenpark
Stichting Johannahuis in het Van Ommerenpark biedt, naast de zorg aan bewoners, ook zorg aan mensen in de thuissituatie. Zo kunnen bewoners van Wassenaar vier dagen per week de dagbesteding bezoeken.
Voor deze groep ondersteun je 1 of 2 dagdelen per week de activiteitenbegeleiders die de dagbesteding leiden. Samen zorg je voor een gezellige sfeer, een fijne daginvulling en een zinvol verblijf voor de cliënten. 
De dagbesteding vindt plaats in een mooi nieuw ruim en licht appartement. 
Lees verder >>
A.124: Ervaringsdeskundigen op het gebied van eetstoornissen.
Stichting-JIJ
Als ervaringsdeskundige kun je binnen Stichting JIJ je ontwikkelen in diverse functies. Vaak begin je als begeleidster in het inloop- en activiteitenhuis (ons JIJ-huis) of start je als aspirant-begeleider, naast 2 begeleiders, in een van de zelfhulpgroepen. Vervolgens kun je je ontwikkelen als begeleider of kun je bijvoorbeeld advies geven aan cliënten die ons gratis informatie- en adviespunt bezoeken.
Lees verder >>
A.123: Activiteitenbegeleider/maatje
Villa Sijthoffstaete
Met een bewoner van Villa Sijthoff maak je een boswandeling, ga je samen bakken/koken, koffie drinken, doe je creatieve activiteiten, voorlezen, geef je individuele aandacht, alsook uitjes en groepsactiviteiten. 
Lees verder >>
A.118: Vrijwilliger voor de kapsalon
Florence, locatie Duinstede
De taken zijn:
- Begeleiden van de bewoner van en naar de kapsalon
- Kan ook gecombineerd worden met het halen en brengen van de bewoner naar de fysiotherapeut
- Eventueel aanvullend kleine klusjes voor de kapster, zoals het uitdraaien van rollers e.d.
Lees verder >>
A.101: Plusmaatje
Pluscoach
Als Plusmaatje geef je een jongere met meervoudige problematiek een steuntje in de rug. Je helpt bij zijn/haar planning, biedt nieuwe perspectieven en helpt met het begrijpen van moeilijke stof. Je bent een ondersteuner en coach; een vertrouwenspersoon en maatje in één. Je houdt tijdens het traject een koppeling met school en de ouders en houdt je aan de gedragsregels die zijn opgesteld door de organisatie van Plusmaatje.
Lees verder >>
A.100: Wandelvrijwilliger
Florence, locatie Duinstede
Team welzijn van Florence Duinstede biedt de bewoners een ruime keuze in verenigingen, waarvan bewoners lid kunnen worden. De wandelclub is één van die verenigingen.
Jouw taak hierin is:
- Je begeleidt een bewoner bij het wandelen
- Indien nodig help je bij het ophalen en terugbrengen naar de afdeling
- Na afloop (en wanneer het weer het niet toelaat om te wandelen) wordt er gezellig nog wat (na)gepraat onder het genot van een kopje koffie.
Lees verder >>
A.077: Ondersteuning van jonge mensen met een handicap.
Gemiva-SVG Groep, Leer- en Werkomgeving Het Bruglokaal
Tegenover de Brandweerkazerne bevindt zich dagbesteding in de vorm van een leer-werkomgeving voor jongeren (tot ongeveer 27 jaar) met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
Je biedt ondersteuning aan deze deelnemers bij de activiteiten zoals:
- maandag
's morgens: rolstoel duwen naar de Jumbo en daar boodschappen doen
's middags: naar de bibliotheek om een boek voor te lezen of wandelen.
- dinsdag
's morgens: knutselen
's middags: naar de bibliotheek en een boek voorlezen.
- woensdag
's morgens: rolstoel duwen naar de Jumbo en daar boodschappen doen
's middags: zwemmen in het Sterrenbad of een deelnemer ondersteunen bij haar inpakwerkzaamheden bij de bakker.
- donderdag
's morgens: vuil prikken bij Blauw-Zwart
's middags: een sportactiviteit of een deelnemer ondersteunen bij haar inpakwerkzaamheden bij de bakker.
- vrijdag
's morgens: met de jongeren koken of wandelen en glas ophalen in de buurt
's middags: zwemmen in het Sterrenbad.
Lees verder >>
A.076: Vrijwilliger kerkdiensten
Florence, locatie Duinstede
Begeleiding van de bewoners naar de interkerkelijke diensten.
De taak omvat:
- Het uitnodigen van bewoners voor het bijwonen van de dienst
- Het begeleiden van de bewoner naar de kapel en waar nodig tijdens de dienst
- Bewoner na afloop van de dienst begeleiden naar de huiskamer.
Lees verder >>
A.068: Vervangende Mantelzorgers (m/v)
SMOW - St. Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar
Als vervangend mantelzorger bied je gezelschap aan iemand voor wie het nodig is dat er een oogje in het zeil wordt gehouden. Dit kan gebeuren door een spelletje te doen, wandelen, voorlezen, muziek luisteren of met een kopje koffie een praatje maken; dit geeft ontspanning en emotionele steun. Door tijdelijk de zorg uit handen te nemen kan de mantelzorger energie opladen en de balans krijgen/behouden tussen zorg voor de ander en zorgen voor zichzelf.
Lees verder >>
A.062: Mensen die er plezier in hebben om iets leuks met een kind te ondernemen.
Vitalis, stichting
Samen met jouw maatje ga je 1x in de week (of 1x in de 2 weken) op stap, iets gezelligs doen, stukje fietsen, vliegeren op het strand of gewoon een bordspelletje thuis. Waar het om gaat is dat het kind (1 op 1) aandacht krijgt en even uit de, vaak problematische, thuissituatie weg is. Gezellig met jou op stap, weer even kind! Jij zorgt voor je maatje en wij zorgen heel goed voor jou. Ben je student? Je kan ook maatje bij ons zijn voor je stage. Check onze website voor de voorwaarden. De doelstelling van Vitalis is het voorkomen van professionele jeugdhulpverlening. Preventief dus!
Lees verder >>
A.048: Mentoren
Mentorschap Haag en Rijn
Als mentor behartigt u de belangen van uw cliënt, maakt afspraken, onderhoudt contact met de hulpverleners en neemt besluiten over de zorg.
De benoeming van een mentor gebeurt door de kantonrechter en Mentorschap Haag en Rijn coördineert de aanvraag hiervan. Als mentor kunt u echt het verschil maken in het leven van uw cliënt. Het betreft cliënten uit de regio Haaglanden, dus ook uit Wassenaar. Inmiddels zijn er mentoren werkzaam in Duinstede.
Lees verder >>
A.047: Vrijwilligers in de begeleiding.
Humanistische Begeleiding door Vrijwilligers
Je werkzaamheden als vrijwilliger bestaan uit het bieden van een luisterend oor aan cliënten uit Wassenaar en omgeving. Hiertoe bouw je een vertrouwensrelatie op met de hulpvrager. Je begeleiding is er op gericht betrokkene weer in staat te stellen een zinvolle invulling te geven aan zijn of haar leven. Hulpvragen waarmee mensen zich tot je wenden spitsen zich toe op levensvragen, zingeving, ouderdom, ziekte of verlies.
Lees verder >>
A.044: Begeleider Samen winkelen m/v
SMOW - St. Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar
U begeleidt ouderen en mensen met een lichte functiebeperking voor wie het moeilijk is om zelfstandig boodschappen te doen.
Als doel heeft het project Samen winkelen ook om isolement van ouderen te voorkomen. U behoeft niet in het bezit te zijn van een auto; indien nodig kunt u samen gebruik maken van de BIJ-Bus.

Extra oproep: Voor een blinde dame van middelbare leeftijd wordt een vrijwilliger gezocht die een keer per week een uur bij supermarkt Dirk aan de Starrenburglaan boodschappen met haar doet. Ze wordt met de Bijbus gebracht en gehaald.
Lees verder >>
A.042: Vrijwilligers(sters) Vriendendienst Haagrand voor cliënten uit Wassenaar.
Reakt, afd. Vriendendienst Haagrand (o.a. Wassenaar)
Vriendendienst zoekt ”maatjes” voor mensen voor wie het moeilijk is om het dagelijkse leven vorm te geven, bijvoorbeeld door psychische klachten zoals depressie of burn-out. Samen iets leuks ondernemen met de deelnemers(sters), bijvoorbeeld naar de film, een eindje wandelen, fietsen, naar een museum, eten of sporten. Dit contact helpt de deelnemer weer wat steviger in het leven te staan en zelf ook meer te ondernemen.
Voor twee Wassenaarse mannen van in de veertig zoekt Reakt ook mannelijke  vrijwilligers.
Lees verder >>
A.039: Vrijwilligers in de terminale zorg.
Vrijwilligers Terminale Zorg
Als mensen hun laatste levensfase ingaan, hebben ze vaak de voorkeur om thuis of in het verpleeghuis te sterven. Een vertrouwde omgeving met geliefden om hen heen. Helaas is er niet altijd genoeg zorg beschikbaar, of raakt de mantelzorger soms overbelast. In deze situatie kunt u als vrijwilliger helpen door er 'te zijn'. U ondersteunt de cliënt en mantelzorger met tijd, aandacht en praktische hulp. Zo kunt u de cliënt een luisterend oor bieden, samen de krant doornemen of helpen bij praktische zaken zoals eten en drinken. De inzet van vrijwilligers is aanvullend op de professionele zorg, geen vervanging.
Voor meer informatie zie ook www.terminalezorg.nl.
Lees verder >>
A.038: Vrijwilliger individuele begeleiding (dames en vooral ook heren)
Florence, locatie Duinstede
Er zijn altijd mensen die door omstandigheden geen of weinig bezoek krijgen. Een bezoekje aan hen is dan ook heel waardevol, zij genieten hiervan. Duinstede zoekt dames/heren die op regelmatige basis op bezoek gaan bij een bewoner. Zij kunnen samen iets gebruiken in het restaurant, een praatje maken, buiten een wandeling maken of een spelletje doen.
Lees verder >>
A.036: Maatje om hobby te delen.
Het Raamwerk
De mensen die in de nieuwe wijk van Het Zeehos in Katwijk wonen hebben allemaal een lichamelijke beperking. In overleg met hen kunt u uw hobby delen of winkelen, wandelen, koffie drinken etc. De matching gaat op basis van interesse.
Lees verder >>
A.032: Maaltijdvrijwilliger
Florence, locatie Duinstede
- Het gezellig/sfeervol dekken van de eettafel
- Het aanbieden van en begeleiden tijdens de maaltijd
- Een bijdrage leveren aan een sfeervolle en genoeglijke maaltijdbeleving
- Het afruimen van de eettafel na de maaltijd
Lees verder >>
A.031: Gastvrouw/gastheer voor de woongroep
Florence, locatie Duinstede
Duinstede vraagt vrijwilligers voor de woongroep. U maakt een praatje, leest iets voor, luistert samen naar muziek of kijkt naar film of televisie. Gezelschap en aanspraak is het belangrijkste.
Lees verder >>