A.048 Mentoren
Organisatie
Mentorschap Haag en Rijn
Doelstelling van de organisatie
Zowel in de ouderen- en gehandicaptenzorg komt het steeds vaker voor dat een meerderjarige niet goed in staat is beslissingen te nemen over belangrijke zaken als verzorging en medische behandelingen. Zijn er in de directe omgeving geen familie of vrienden die dit namens de persoon kunnen doen, dan kan een mentor uitkomst bieden.
Werkzaamheden
Word mentor en behartig de zorgbelangen van jouw cliënt.
Als mentor kom je op voor de persoonlijke belangen van een volwassen cliënt met een verstandelijke of psychiatrische beperking of met dementie. Je hebt regelmatig persoonlijk contact met je cliënt en je ondersteunt hem of haar bij het maken van belangrijke beslissingen in zorg en welzijn. Je treedt op als wettelijk vertegenwoordiger en onderhoudt de contacten met de hulpverleners en verzorgers. Verantwoordelijk en zinvol werk dus, waarmee je echt verschil maakt!

Het mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel, die wordt toegewezen door de rechtbank. Hiervoor wordt de Stichting Mentorschap Haag en Rijn door de rechter benoemd. Als vrijwillige mentor ga je aan slag bij deze stichting en je voert het mentorschap uit met een mandaat. De stichting schoolt, ondersteunt en begeleidt jou in je rol als mentor.
Wensen t.a.v. ervaring/opleiding
  • affiniteit hebben met volwassenen met een beperking
  • communicatief vaardig zijn en grenzen kunnen stellen
  • beslissingen durven nemen
  • minimaal op MBO-4 niveau zijn opgeleid
  • circa 6 uur per maand beschikbaar zijn
Begeleiding
Ja, door de coördinator. Allereerst vindt er een intakegesprek plaats inzake geschiktheid. Vervolgens is er een verplichte basisscholing van 4 bijeenkomsten van 3 uur. Ook worden er thema-avonden aangeboden om kennis op te doen.
Werktijden
circa 6 uur per maand aan uw cliënt besteden, flexibel naar eigen inzicht in te vullen.
Aanvang en duur
Direct voor onbepaalde tijd.
Bijzondere wensen - Nadere toelichting
Vacaturenummer
A.048
website & applicaties: WMOMO