Zoeken in de vacaturebank
Zoeken met zoektermen
VACATUREBANK >> categorie
Reageer op de vacature
A.048 Mentoren
Organisatie
Mentorschap Haag en Rijn
Doelstelling van de organisatie
Zowel in de ouderen- en gehandicaptenzorg komt het steeds vaker voor dat een meerderjarige niet goed in staat is beslissingen te nemen over belangrijke zaken als verzorging en medische behandelingen. Zijn er in de directe omgeving geen familie of vrienden die dit namens de persoon kunnen doen, dan kan een mentor uitkomst bieden.
Werkzaamheden
Als mentor behartigt u de belangen van uw cliënt, maakt afspraken, onderhoudt contact met de hulpverleners en neemt besluiten over de zorg.
De benoeming van een mentor gebeurt door de kantonrechter en Mentorschap Haag en Rijn coördineert de aanvraag hiervan. Als mentor kunt u echt het verschil maken in het leven van uw cliënt. Het betreft cliënten uit de regio Haaglanden, dus ook uit Wassenaar. Inmiddels zijn er mentoren werkzaam in Duinstede.
Wensen t.a.v. ervaring/opleiding
- Gevoel hebben voor dementie, psychische of verstandelijk beperking;
- In staat zijn besluiten te nemen namens uw cliënt;
- Kunnen onderhandelen met zorg- en hulpverleners;
- Inzicht hebben in eigen handelen en communicatief vaardig zijn.
Begeleiding
Ja, door de coördinator. Allereerst vindt er een intakegesprek plaats inzake geschiktheid. Vervolgens is er een verplichte basisscholing van 4 bijeenkomsten van 3 uur. Ook worden er thema-avonden aangeboden om kennis op te doen.
Werktijden
6 tot 8 uur per maand aan uw cliënt besteden, flexibel naar eigen inzicht in te vullen.
Aanvang en duur
Direct voor onbepaalde tijd.
Bijzondere wensen - Nadere toelichting
Vacaturenummer
A.048