Zoeken in de vacaturebank
Zoeken met zoektermen
VACATUREBANK
Zoekresultaten
Onderstaand treft u de vacatures die zijn ingedeeld in de categorie E.Sport en Recreatie.

E.050: Bestuurslid Public Relations
Badmintonclub Wassenaar
Als voorzitter van de PR-commissie verzorg je de contacten van de club binnen en buiten de vereniging. Samen met de andere commissies helpt de PR met het organiseren van feestelijke activiteiten en bewerkstelligt dat de sfeer optimaal wordt gehouden door een positieve uitstraling naar buiten. Sponsoring en ledenwerving zijn belangrijke items.
Lees verder >>
E.049: Wandelbegeleiders
Gezond Natuur Wandelen Wassenaar
Samen met een andere vrijwilliger begeleid je de wandelingen van een uurtje die bedoeld zijn voor mensen die om wat voor reden dan ook, minder actief zijn. De laagdrempelige wandelingen beginnen altijd op dezelfde locatie, tijd en dag. De regelmatige wandelingen leveren een grote bijdrage aan de gezondheid. Het gaat hierbij om het wandelen zelf, waarbij de groene omgeving bijdraagt aan de gezonde inspanning en beleving. Het is geen natuurexcursie, maar tijdens de wandeling kan er door de twee begeleiders iets worden verteld over de natuur, het gebied of een actueel natuurthema. Na verloop van tijd kunnen de door het wandelen geactiveerde deelnemers doorstromen naar de diverse Wassenaarse Wandel Verenigingen.
Lees verder >>
E.048: Sportbegeleider
Gemiva-SVG Groep, Leer- en Werkomgeving Het Bruglokaal
In het Bruglokaal aan de Johan de Wittstraat bevindt zich dagbesteding in de vorm van een leer-werkomgeving voor jongeren (tot ongeveer 27 jaar) met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Daarnaast is er een groep met ouderwordende cliënten die dagbesteding ontvangen.
Op donderdagmiddag gaat een groepje cliënten naar de sportzaal voor een sportieve activiteit. Je ondersteunt cliënten hierbij, ieder op zijn/haar niveau.
Lees verder >>
E.047: Zwembegeleider
Gemiva-SVG Groep, Leer- en Werkomgeving Het Bruglokaal
In het Bruglokaal aan de Johan de Wittstraat bevindt zich dagbesteding in de vorm van een leer-werkomgeving voor jongeren (tot ongeveer 27 jaar) met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Daarnaast is er een groep met ouderwordende cliënten die dagbesteding ontvangen.
Op woensdag- en vrijdagmiddag wordt er met een klein groepje gezwommen in het Sterrenbad in Wassenaar. Samen met de begeleiders ondersteun je de cliënten bij de zwemactiviteit.
Lees verder >>
E.036: Fietsvrijwilliger voor de duofiets
Florence, locatie Duinstede
Samen met de bewoners fietsen op de (elektrisch ondersteunde) duofiets door de mooie omgeving van Duinstede.
Lees verder >>
E.021: Zwemmer (m/v)
Het Raamwerk
Het begeleiden van en zwemmen met mensen met een lichamelijke beperking; behulpzaam zijn bij het in en uit het water laten gaan. Dit gebeurt in het zwembad in Katwijk.
Lees verder >>
E.018: Staflid
Scouting Van Woesik
De Scouting Van Woesikgroep zoekt mensen, die als leidinggevende bij één van de 4 speltakken aan de slag wil. Zij spelen het Spel van Verkennen bij Scouting Nederland, de grootste landelijke jeugdorganisatie, die al meer dan 100 jaar bestaat.

Bij de Scouting Van Woesikgroep zijn meisjes en jongens al vanaf 5 jaar welkom. De allerkleinsten, de 5 tot 7-jarigen, heten Bevers. De daarop volgende speltak is die van de Welpen, de 7 tot 10-jarigen. De Junioren, de 10 tot 12-jarigen, gaan het water op. Maar ook voor de 12 tot 16-jarigen, de Zeeverkenners, liggen de eigen boten klaar om machtige avonturen te gaan beleven in ons waterrijke land.

Als staflid begeleid je één van deze speltakken.
Lees verder >>