Zoeken in de vacaturebank
Zoeken met zoektermen
VACATUREBANK
Zoekresultaten
Onderstaand treft u de vacatures die zijn ingedeeld in de categorie D.Dier, Natuur en Milieu.

D.039: Lobbyist voor het duingebied Meijendel
Duinbehoud, Stichting
Er wordt gewerkt met lokale werkgroepen waarin duinconsulenten/werkgroepleden met verschillende talenten zich hard maken voor het duinlandschap. De taken van de lobbyist zijn:
- opbouwen en onderhouden van het netwerk met zowel de overige organisaties actief in het duin, als de lokale natuur- en bewonersorganisaties en kustbeschermers;
- creëren van draagvlak
- vertegenwoordigen van Duinbehoud en haar standpunten, en namens Duinbehoud naar buiten treden;
- aanwezig zijn bij regiobijeenkomsten en andere overleggen en bereidheid kennis en ervaring te delen;
- deelname aan bijeenkomsten die van belang zijn voor het beschermen van het duinlandschap;
- op de hoogte blijven van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het duinlandschap.
Lees verder >>
D.038: Vrijwilliger met groene vingers.
Van Ommerenpark
Je verzorgt tezamen met bewoners van het Johannahuis 2 tuinbakken van ongeveer één bij één meter op pootjes: gezamenlijk plantjes bijhouden, wat onkruid wieden, water geven, tips geven over te planten plantjes. Wellicht inzaaien. En mensen die het leuk vinden een beetje begeleiden.
Lees verder >>
D.035: Dierenverzorgers
Dierenbescherming Het Knaaghof
De werkzaamheden bestaan uit dieren eten/drinken geven, het schoonmaken van de verblijven en aandacht geven en socialiseren van de dieren.
Lees verder >>
D.034: Medewerker Dierenambulance
Nationale Dierenzorg, stichting
U rijdt op de Dierenambulance in de gemeenten Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. Het zeer afwisselende werk bestaat uit het vervoer en verzorging van gewonde en gevonden dieren. U maakt deel uit van een zeer enthousiast en betrokken team.
Lees verder >>
D.032: Gidsen Hollands Duin
Staatsbosbeheer Hollands Duin
Van Wassenaar tot de grens met Noord-Holland strekt zich een smalle maar afwisselende duinstrook uit: het Hollands Duin. De duinen zijn door mens en natuur gemaakt. Zo vormde wind en water het strand en duin, vervolgens legden de mensen aardappelakkertjes aan, plantten er bossen en wonnen er water. De natuur reageerde hier weer op waardoor er een zeldzame situatie ontstaan is met bijv. planten die je nergens anders in de Nederlandse duinen vindt. Staatsbosbeheer zoekt enthousiaste vrijwilligers die in dit unieke gebied hun kennis en kunde willen overbrengen. Klussen - rondleiden van volwassenen - rondleiden van kinderen - mede ontwikkelen van excursieprogramma en -organisatie behoren tot jouw taken.
Lees verder >>
D.031: Gidsen bunkers Wassenaarse Slag
Staatsbosbeheer Hollands Duin
In het duingebied bij Wassenaarse Slag liggen verschillende bunkercomplexen, overblijfselen van de Atlantikwall uit de Tweede Wereldoorlog. Zo is er het geheimzinnige gebied "Rijksdorp", eens een mooi landgoed, nu een wonderlijk geheel van prachtige huizen en geheimzinnige bunkers. Deze bunkers zijn lange tijd afgesloten geweest, en pas sinds een aantal jaar toegankelijk voor diegenen die willen zien hoe deze voormalige commandopost van de Duitsers er uit ziet van binnen. De vrijwilligersgroep van Staatsbosbeheer bestaat uit een groep gemotiveerde gidsen, die, gehuld in warme Staatsbosbeheer-jassen, de mensen die in de zomer hier een kijkje komen nemen, rondleidingen geven. Ook geeft deze groep rondleidingen in de zogenaamde "vleermuisbunker", een interessante bunker aan de Wassenaarse Slag. Deze bunker is net opgeknapt, en biedt mogelijkheden om zowel je passie voor historie als vleermuizen ten toon te spreiden.
Lees verder >>
D.025: Medewerker groenonderhoud
Nationale Dierenzorg, stichting
Zelfstandig bijhouden van het terrein van Nationale Dierenzorg.
De werkzaamheden zijn ondermeer:
- Grasvelden maaien
- Snoeien van beplanting
- Heggen bijhouden
- Terrein onkruidvrij houden
Lees verder >>
D.024: Assistentie in de moestuin.
Zorg- en Kinderboerderij Wassenaar
In samenwerking met een cliënt van de Zorg- en Kinderboerderij zorgdragen voor de moestuin: plannen, zaaien, bemesten, planten, schoffelen en oogsten.
Lees verder >>
D.023: Centralist/telefonist voor de dierenambulance (vrijwillige functie)
Dierenambulance en hospitaal DH
Tijdens de dag- of avonddienst ondersteun je de vaste medewerkers bij het aannemen van hulpvragen van burgers, politie en brandweer. De taken hierbij zijn:
- Professioneel aannemen van telefonische meldingen
- Hulpvragen analyseren
- Advies geven aan melders
- Aansturen van de dierenambulancechauffeurs
- Administratief verwerken van de gereden ritten
- Verzorgen van binnengekomen zieke en gewonde dieren
Lees verder >>
D.015: Beheervrijwilligers Lentevreugd
Staatsbosbeheer Hollands Duin
Voor het Natuurgebied Lentevreugd worden vrijwilligers gevraagd voor het beheren van het zogeheten Leeuwerikveld en de Vlinderroute.
De werkzaamheden bestaan uit maaisels opharken en afvoeren en duindoornopschot verwijderen. Daarnaast wordt het parkeerterrein onderhouden.
De werkzaamheden worden verricht tussen 15 augustus en 15 maart. Als groep komen de vrijwilligers ook in het broedseizoen (van 15 maart tot 15 augustus) bij elkaar om vogels en planten te inventariseren.
Zie ook: https://leeuwerikoplentevreugd.nl/beheerwerkzaamheden
Lees verder >>
D.014: Beheervrijwilligers Duinen
Staatsbosbeheer Hollands Duin
In het mooie duingebied van Wassenaar tot de grens met Noord-Holland en de Kagerplassen bij Warmond zijn op verschillende plaatsen diverse werkzaamheden te verrichten zoals:
Zaag- en snoeiwerkzaamheden, maai- en afhooiwerk,
Bomen planten, nestkasten maken,
Onderhoud recreatieve voorzieningen, wegen en paden
Rasteronderhoud, schilder- en timmerwerk
Opbouw evenementen en nog veel meer; afwisselend werk.
Lees verder >>
D.013: Medewerker groenonderhoud
Stoomtrein Katwijk Leiden
Wie van tuinieren houdt, kan zijn hart ophalen bij het Smalspoormuseum.
De planten en struiken hebben regelmatig aandacht nodig om er op z’n mooist bij te staan.
Indien gewenst draai je in het treinseizoen ook mee op de treindiensten. Daarvoor krijg je een vaardigheidstraining.
Lees verder >>
D.012: Medewerker groenvoorziening
Draf- en Renbaan Duindigt
Je onderhoudt al het groen op het landgoed, inclusief de wedstrijdbaan.
Lees verder >>
D.011: Begeleiders m/v van kinderen in de natuur.
Natuurbeleving locatie Meyendel, Vereniging
Ver. Natuurbeleving geeft natuureducatie voor basisscholen groep 5/6.
Als begeleider van kinderen in de natuur als zgn. "wachters" bij het project "Het Bewaarde Land" locatie Meijendel, ga je in 3 dagen met kinderen de natuur in:
Zo is er op dag 1 een eerste verkenning van het gebied en de planten en dieren die er voorkomen. Ook leren de kinderen hoe je veilig in bomen klimt en zoeken ze een eigen boom uit. Aan het einde van de dag verzamelen ze eetbare planten waar Vrouw Fleur soep van maakt.
Op dag 2 zoeken de kinderen o.a. naar sporen van planten- en vleeseters en maken kennis met de voedselkringloop.
Op dag 3 wordt gestreefd naar integratie van de ervaringen en kennis die de kinderen hebben opgedaan.
Lees verder >>
D.003: Vrijwilligers bij de dierzorg en/of horeca
Zorg- en Kinderboerderij Wassenaar
In het weekend helpen bij de dierzorg en/of horeca. Denk aan dieren voeren, stallen schoonmaken, gasten bedienen etc.
Lees verder >>
D.001: Dierenverzorger m/v
Nationale Dierenzorg, stichting
Je werkt naast de professionele verzorger mee in de verzorging van de dieren op één van onze drie afdelingen, te weten:
- Asiel en pensioen voor honden
- Bejaardentehuis voor honden (Seniorenclub)
- Kattenhuis met asiel, pension en bejaardentehuis
De verzorging bestaat voornamelijk uit schoonmaakwerkzaamheden; daarnaast ook het voeren, borstelen e.d.
Lees verder >>