Zoeken in de vacaturebank
Zoeken met zoektermen
VACATUREBANK
Zoekresultaten
Onderstaand treft u de vacatures die zijn ingedeeld in de categorie B.Bestuur en Administratie.

B.116: Coördinator Incidentele verhuur
Wijkgemeenschap Groot Deijleroord
Het maken van afspraken met mensen die het Deijlerhuis willen huren. Aspirant huurders rondleiden, het opstellen van het huurcontract (format is beschikbaar), het openen en afsluiten van de zaal.
Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover.
Lees verder >>
B.114: Penningmeester
WOB - Stichting Wassenaarse Ouderen in Beweging
Per 1 september 2020 is de WOB op zoek naar een penningmeester.
De werkzaamheden omvatten:
- bijhouden administratie,
- maken van de jaarrekening en begroting en    
- andere administratieve zaken zoals informatie aanleveren voor aanvraag subsidie

 
Lees verder >>
B.110: Secretaris
Wijkgemeenschap Groot Deijleroord
Maken van verslagen van de bestuursvergaderingen, eens per 4 à 6 weken. Incidenteel contact met andere organisaties en met de Gemeente.
Lees verder >>
B.109: Algemeen bestuurslid
GroenLinks Wassenaar
Als de begrippen groen, duurzaam en sociaal je aanspreken, als je, als deel van het bestuur, wilt meedenken over het reilen en zeilen van de afdeling, mee wil doen met activiteiten om GroenLinks meer onder de aandacht van de inwoners van Wassenaar te brengen dan is dit misschien net iets voor jou:
We zoeken een algemeen bestuurslid om het huidige bestuur te versterken, iemand die:
- goed kan samenwerken
- enthousiast is
- mee wil denken over de toekomst
- en lid wil worden van GroenLinks
De werkzaamheden zijn algemeen bestuurswerk, bestuursvergaderingen en mee doen met activiteiten van GroenLinks Wassenaar.
Lees verder >>
B.107: Assistent van de penningmeester
Zonnebloem, De - afd. Wassenaar
Je ondersteunt de penningmeester met de financiële zaken van de organisatie.
Lees verder >>
B.097: Vrijwillige belastinginvullers
SMOW - St. Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar
Je ondersteunt mensen thuis met het invullen van eenvoudige aangiften Inkomstenbelasting en checkt de toeslagen.
 
Lees verder >>
B.073: Financieel Hulpmaatje / financieel talent
SMOW - St. Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar
- Samen met de cliënt het huishoudboekje op orde brengen, zodat inkomsten en uitgaven in balans zijn; telefonisch en schriftelijk contact met instanties;
- Individuele begeleiding van wekelijks naar maandelijks;
- Indien nodig ondersteuning bij aanmelden schuldhulpverlening.
Lees verder >>
B.072: Administratieve Hulp / Thuisadministratie
SMOW - St. Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar
Samen met de cliënt thuis post doornemen; bijhouden van de (financiële) administratie en opbergen. Contact met instanties en invullen van formulieren.
Lees verder >>