Zoeken in de vacaturebank
Zoeken met zoektermen
VACATUREBANK
Zoekresultaten
Onderstaand treft u de vacatures die zijn ingedeeld in de categorie B.Bestuur en Administratie.

B.108: Penningmeester GroenLinks Wassenaar
GroenLinks Wassenaar
Als de begrippen groen, duurzaam en sociaal je aanspreken, als je, als deel van het bestuur, wilt meedenken over het reilen en zeilen van de afdeling en als je beschikt over financiële of boekhoudervaring, dan is dit misschien net iets voor jou:
We zoeken een penningmeester voor
- het opstellen en bewaken van de begroting
- het opstellen van de jaarrekening
- overleg met het landelijk bureau over financiën
- het uitvoeren van betalingen
Naast de taken van penningmeester verwachten we ook dat je meedenkt over en meedoet met voorkomende activiteiten om zo contact met leden en belangstellenden te onderhouden.
 
Lees verder >>
B.107: Assistent van de penningmeester
Zonnebloem, De - afd. Wassenaar
Je ondersteunt de penningmeester met de financiële zaken van de organisatie.
Lees verder >>
B.097: Belastinghulp
SMOW - St. Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar
Je helpt mensen thuis bij het digitaal invullen van de belastingaangifte. In de meeste gevallen gebeurt dit op je eigen laptop.
Lees verder >>
B.073: Financieel Hulpmaatje
SMOW - St. Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar
- Samen met de cliënt het huishoudboekje op orde brengen, zodat inkomsten en uitgaven in balans zijn; telefonisch en schriftelijk contact met instanties;
- Individuele begeleiding van wekelijks naar maandelijks;
- Indien nodig ondersteuning bij aanmelden schuldhulpverlening.
Lees verder >>
B.072: Administratieve Hulp
SMOW - St. Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar
Samen met de cliënt thuis post doornemen; bijhouden van de (financiële) administratie en opbergen. Contact met instanties en invullen van formulieren.
Lees verder >>