Aanmeldingsformulier Wassenaarse vrijwilligersprijzen 2018
In aanmerking komen mensen die als vrijwilliger in Wassenaar wonen en/of vrijwilligerswerk verrichten voor de Wassenaarse samenleving. Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving.


Geef hieronder aan voor welke verkiezingen. Én insturen voor 1 juli 2018!
Genomineerde


*Indien het een jeugdcommissie/-team/-groep betreft gaarne in aparte mail bovenstaande informatie per vrijwilliger sturen aan office@vrijwilligerscentralewassenaar.nl
Voordragende organisatie:Motivatie van voordracht * Gaarne de motivatie voor de nominatie en een korte omschrijving van o.a. de werkzaamheden per organisatie, schatting van het tijdsbeslag en aantal jaren dat de vrijwilliger actief is (geweest).

website & applicaties: WMOMO