Participatie

De VCW-participatie helpt mensen om te participeren in de samenleving en indien mogelijk te begeleiden richting (vrijwilligers)werk.

Actief meedoen in de sociale omgeving heeft een gunstig invloed op welzijn en welbevinden daarom zetten wij ons in om zo veel mogelijk mensen te ondersteunen bij het vinden van een activiteit die past.

website & applicaties: WMOMO