“Het is aangetoond dat een mens gelukkig wordt van het doen van vrijwilligerswerk. Het geeft zin aan het leven en levert vaak ook nieuwe contacten op”, aldus de wethouder, die zelf veel ervaring heeft met vrijwilligerswerk. “Maar voor een organisatie is het tijdrovend om op zoek te gaan naar de juiste vrijwilliger en daar komt de VCW om de hoek kijken. Zij verbindt vraag en aanbod en zorgt voor de juiste match.”

“Maar de VCW doet natuurlijk nog veel meer”, vervolgt wethouder Zoutendijk, “zo ondersteunt en stimuleert de VCW kwetsbare inwoners bij hun participatie in de samenleving en re-integratie in de arbeidsmarkt. Daarnaast organiseert de VCW activiteiten, zoals de Beursvloer Wassenaar, waarbij lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties samenkomen en afspraken maken over wat ze elkaar te bieden hebben. Dat heeft bijzonder mooie resultaten opgeleverd.”

“Er zijn wel zorgen omtrent de inzet van vrijwilligers in de toekomst, aangezien de samenstelling van de bevolking is veranderd. Denk aan de toegenomen drukte in gezinnen met tweeverdieners en de vergrijzing van onze inwoners, waardoor de beschikbaarheid van vrijwilligers afneemt. Samen met de Vrijwilligerscentrale doet de gemeente haar best om vrijwilligers te werven en te behouden”, aldus de wethouder.

“De gemeente koestert onze vrijwilligers en is dankbaar voor hun inzet op allerlei gebieden in onze maatschappij. Wij danken tevens de Vrijwilligerscentrale voor het mooie werk dat zij in de afgelopen 40 jaar heeft geleverd en hopen dat ze zich samen met ons ook de komende jaren zal inzetten voor Wassenaar!”

Tekst: Iris Oostlander

25-09-2023, 15:27