D.015 Beheervrijwilligers Lentevreugd
Organisatie
Staatsbosbeheer Hollands Duin
Werkzaamheden
Voor het Natuurgebied Lentevreugd worden vrijwilligers gevraagd voor het beheren van het zogeheten Leeuwerikveld en de Vlinderroute.
De werkzaamheden bestaan uit maaisels opharken en afvoeren, alsmede het verwijderen van braam- en duindoornopschot.
Daarnaast wordt het parkeerterrein onderhouden.
De werkzaamheden worden verricht tussen 15 augustus en 15 maart. Als groep komen de vrijwilligers ook in het broedseizoen (van 15 maart tot 15 augustus) bij elkaar om vogels en planten te inventariseren.
Zie ook: https://leeuwerikoplentevreugd.nl/beheerwerkzaamheden

In de winter zijn we ook in Berkheide actief voor Staatsbosbeheer.
Wensen t.a.v. ervaring/opleiding
Bereid zijn om in teamverband lichte onderhoudswerkzaamheden te verrichten in de natuur. Mensen met een lichte handicap zijn ook van harte welkom.
Begeleiding
Door de vrijwilliger van SBB.
Werktijden
Donderdagochtend van 9 tot 12 uur.
 
Aanvang en duur
Direct voor onbepaalde tijd
Bijzondere wensen - Nadere toelichting
Vacaturenummer
D.015
website & applicaties: WMOMO