A.170 Vrijwilligers voor de wandelclub
Organisatie
Florence, locatie Duinstede
Doelstelling van de organisatie
Florence Duinstede is een verpleeghuis voor mensen met dementie. Wij hanteren een open deuren beleid, wat betekent dat de bewoners zich vrij door het pand en onze binnentuinen mogen bewegen.
Werkzaamheden
Samen met een groepje bewoners en begeleiders naar buiten. Bijvoorbeeld een rondje Bosrand of een wandeling door de buurt. Dit kan met een bewoner die nog mobiel genoeg is om zelf te lopen, maar ook bewoners in een rolstoel.
Wensen t.a.v. ervaring/opleiding
Het grootste gedeelte van onze bewoners heeft een vorm van dementie. Het is van belang dat er affiniteit/ ervaring is met onze doelgroep.
Begeleiding
Er gaat altijd iemand van ons activiteitenteam mee.
Werktijden
Woensdagochtend 10.00u
Aanvang en duur
Zo spoedig mogelijk.
Bijzondere wensen - Nadere toelichting
Vacaturenummer
A.170
website & applicaties: WMOMO