B.140 Lid voor de werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg
Organisatie
Federatie Wassenaarse Ouderenorganisaties (FWO)
Doelstelling van de organisatie
In Wassenaar is de Federatie Wassenaarse Ouderorganisaties (FWO) actief. Deze federatie heeft als doel om de belangen van alle ouderen in Wassenaar te behartigen. Dat doet de FWO in samenwerking met andere organisaties, zoals de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW). De FWO streeft er tevens naar om de activiteiten van verschillende leden op elkaar af te stemmen en te stroomlijnen. De leden zijn de Ouderenbonden, de Zonnebloem, Wassenaarse Ouderen in Beweging, de Dagschool 50+ en onze evenementencommissie. 
Werkzaamheden
Binnen de FWO is ook de werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg actief. Deze werkgroep zet zich onder andere in voor de ondersteuning van mantelzorgers, het bestrijden van eenzaamheid, het realiseren van nieuwe woonvormen en het bevorderen van een dementievriendelijke gemeente. We brengen genoemde onderwerpen steeds onder de aandacht en denken mee bij het opstellen van gemeentelijk beleid zonder dat we het zelf uitvoeren.
Wensen t.a.v. ervaring/opleiding
Betrokken bij het Wonen , Welzijn en Zorg van ouderen. 
Begeleiding
U wordt opgenomen in de werkgroep en door deelname aan de werkgroep bijeenkomsten ongeveer 10 per jaar, begeleid in uw activiteiten binnen de werkgroep. 
Werktijden
Werkgroep bijeenkomsten ongeveer 10 per jaar gedurende 2 uur (van 14.00 tot 16.00 uur). Uit de bijeenkomsten voorkomende werkzaamheden ongeveer 50 uur per jaar.
Aanvang en duur
Per direct voor onbepaalde tijd.
Bijzondere wensen - Nadere toelichting
Vacaturenummer
B.140
website & applicaties: WMOMO