M.082 Docenten voor Alleenreizende Minderjarige Vreemdelingen
Organisatie
Gemeente Wassenaar
Werkzaamheden
Voor de groep Alleenreizende Minderjarige Vreeemdelingen die verblijven in de opvang op Duinrell, zijn we met spoed op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die les kunnen geven aan 14-17 jarigen voor de volgende vakken:
- Nederlands (als tweede taal)
- Beeldende vorming (tekenen/muziek)
- Basaal rekenen
Deze jongeren staan momenteel op de wachtlijst voor regulier onderwijs.
Wensen t.a.v. ervaring/opleiding
Ervaring met het werken met pubers is handig, maar het allerbelangrijkst is enthousiasme! Er dient een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd te worden.
Begeleiding
De begeleiding zal plaatsvinden door medewerkers van het COA, waar deze jongeren onder vallen.
Werktijden
Hangt af van uw beschikbaarheid, alles gaat in overleg.
Aanvang en duur
Spoed- per direct tot aan de start zomervakantie.
Bijzondere wensen - Nadere toelichting
Vacaturenummer
M.082
website & applicaties: WMOMO