A.068 Aanvullende mantelzorg (m/v) /dankbaar gezelschap
Organisatie
SMOW - Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar
Doelstelling van de organisatie
SMOW streeft ernaar om alle inwoners van Wassenaar mee te laten doen in de samenleving.
Werkzaamheden
Als vervangend mantelzorger bied je gezelschap aan iemand voor wie het nodig is dat er een oogje in het zeil wordt gehouden.
Dit kan bijvoorbeeld door te wandelen, voorlezen, muziek luisteren, een spelletje doen of etc.
Door tijdelijk de zorg uit handen te nemen heeft de mantelzorger even tijd voor zichzelf en kan daardoor energie opladen.
Wensen t.a.v. ervaring/opleiding
Goede contactuele eigenschappen. Je kunt je verplaatsen in zowel de zorgvrager als de mantelzorger.
Begeleiding
Ja, door de coördinator en d.m.v. informatiebijeenkomsten.
Werktijden
Volgens vaste afspraken vanaf ongeveer 2 uur per week, maar ook indien u af en toe oproepbaar bent.
Aanvang en duur
Direct voor onbepaalde tijd
Bijzondere wensen - Nadere toelichting
Vacaturenummer
A.068
website & applicaties: WMOMO