A.062 Maatje voor het maatjesproject t.b.v. kinderen van 5 t/m 18 jaar.
Organisatie
Vitalis, stichting
Doelstelling van de organisatie
Vitalis is een professionele non-profit organisatie en heeft als doelstelling het begeleiden van kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 18 jaar, die zich als gevolg van een tekort aan aandacht in een kwetsbare positie bevinden en het risico lopen in de problemen te raken. Dit ter voorkoming van intensieve professionele jeugdhulpverlening.
Werkzaamheden
Als vrijwilliger word je gekoppeld aan een kind die bij jou past. Jullie gaan minimaal 12 maanden en maximaal anderhalf jaar lang met elkaar op pad. Leuke dingen doen. Als vrijwilliger ben je geen hulpverlener. Je bent een steuntje in de rug voor het kind aan wie je wordt gekoppeld.
De activiteiten die de vrijwilliger met een kind onderneemt zijn erop gericht het kind steun en aandacht te geven, op een manier die het thuis op dat moment niet kan krijgen of niet voldoende gewend is. In het contact wordt gestreefd naar een ongedwongen en vriendschappelijke sfeer. Het doel daarbij kan zijn om het kind te stimuleren zijn eigen interesses en mogelijkheden te ontwikkelen of zijn zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te vergroten. Door de omgang met de vrijwilliger kunnen kinderen bovendien hun leefwereld vergroten en kennis maken met andere normen en waarden.
Wensen t.a.v. ervaring/opleiding
Geen opleiding vereist, wij kijken naar wat iemand te bieden heeft!
Begeleiding
Vrijwilligers worden bij Stichting Vitalis intensief begeleid door een casemanager. Vooraf aan het maatjesschap vindt er een sollicitatie bij jou thuis plaats, neem je deel aan onze training en woon je 2 vrijwilligersbijeenkomsten bij. Dit is om jou zo goed mogelijk voor te bereiden op het maatjesschap. Jouw casemanager zoekt ondertussen een zo passend mogelijk match voor jou aan een kind. Met jouw casemanager houd je contact gedurende het traject. Ook vinden er op meerdere momenten tijdens de koppeling evaluaties plaats met jou, het kind, zijn/haar verzorgers en jouw casemanager om te zorgen dat het maatjesschap zo optimaal kan verlopen.
Werktijden
2 tot 4 uur in de week of eens in de twee weken.
Aanvang en duur
Duur: een jaar bij wekelijks uitje, anderhalf jaar bij tweewekelijks uitje.
Bijzondere wensen - Nadere toelichting
Vacaturenummer
A.062
website & applicaties: WMOMO