B.125 Algemeen inzetbaar bestuurslid
Organisatie
NUT Wassenaar
Doelstelling van de organisatie
Nut Wassenaar is al meer dan honderd jaar actief in Wassenaar. Halfjaarlijks dan wel jaarlijks wordt aan leden en introducés een gevarieerd programma op cultureel gebied aangeboden, bestaande uit cursussen, lezingen, theatervoorstellingen, concerten en excursies in Wassenaar en omgeving. Nut Wassenaar biedt tevens de mogelijkheid van vervoer aan naar evenementen buiten Wassenaar. Leden en introducés kunnen via het boekingsformulier of via de website van het Nut Wassenaar deze evenementen boeken.  Het bestuur wordt ondersteund door een Evenementencommissie.
 
Werkzaamheden
U ondersteunt voornamelijk het bestuurslid dat is belast met boekingen, vervoer en leden-administratie en in voorkomende gevallen de secretaris. U bent tevens inzetbaar voor 'hand- en spandiensten'.
 
Wensen t.a.v. ervaring/opleiding
- Bestuurlijke ervaring  
- Communicatieve vaardigheden
- Goede beheersing van de Nederlandse taal
- Financiële vaardigheden 
- Kennis Excel programma's
 
Begeleiding
Door leden van het bestuur.
Werktijden
Vier à vijf bestuursvergaderingen per jaar, voor het overige flexibel.
 
Aanvang en duur
Aanvang najaar 2021. Duur: Conform een rooster van aftreden (zittingstermijn vooralsnog vijf jaar).                                                         
 
Bijzondere wensen - Nadere toelichting
Vacaturenummer
B.125
website & applicaties: WMOMO