A.147 Dag(deel) leidinggevende theehuis met een missie.
Organisatie
Jansland, Stichting
Doelstelling van de organisatie
Theehuis Jansland is een prachtig, kleinschalig theehuis in de natuurlijke omgeving van park Rosenburgh te Voorschoten. Het theehuis heeft een bijzondere missie, het biedt namelijk een werkervaringsplaats aan jongvolwassenen met een autisme spectrum stoornis en/of een uitdaging op het gebied van verbale communicatie en het begrijpen van non-verbale communicatie.
Werkzaamheden
Wat wordt van de dag(deel)-leidinggevende verwacht? Het opstarten en afsluiten van het theehuis, het inplannen van de werkzaamheden voor de leerlingen en vrijwilligers, het begeleiden en zorgdragen voor het welzijn van delegering, het te woord staan van de gasten, afstemmen met de coördinatoren van het theehuis, etc. De taken voor de vrijwilliger zijn het ondersteunen, begeleiden en het coachen van de jongeren bij de bediening, counter, keuken en het bereiden van de simpele gerechten.
Kijk voor meer informatie op de website van het theehuis; www.theehuisjansland.nl.
Wensen t.a.v. ervaring/opleiding
Ben jij die enthousiaste vrijwilliger (vanaf 21 jaar) met ambitie om de verantwoording voor de dagelijkse werkzaamheden in het theehuis te dragen? En het reilen zeilen van de inzet van de vrijwilligers en leerlingen te coördineren? Dan is dag(deel)-leidinggevende in het theehuis vast een mooie uitdaging voor jou!
Ervaring met horeca of met autisme is niet nodig.
Begeleiding
Alle vrijwilligers zijn verzekerd en worden goed begeleid. Om de vrijwilliger te ondersteunen in het werk worden trainingen aangeboden (o.a. over autisme spectrum stoornissen en de hygieneregels (HACCP) in het theehuis.
Werktijden
Naast leidinggevende voor de gehele dag, is het dus ook mogelijk om leidinggevende te zijn voor een dagdeel. Een werkdag in het theehuis kent 2 diensten van elk 4 uur: de ochtenddienst van 9:30 uur tot 13:45 uur en de middagdienst van 13:30 tot 17:45 uur. Voor de continuïteit in de begeleiding van de leerlingen is het van belang dat de vrijwilliger een vaste, reguliere dienst heeft. Dat kan per week zijn of 2 weken. Een duo van 2 vaste dagdeel-leidinggevende per dag behoort dan ook tot de mogelijkheden.
Aanvang en duur
Zo spoedig mogelijk en voor onbepaalde tijd.
Bijzondere wensen - Nadere toelichting
Vacaturenummer
A.147
website & applicaties: WMOMO