A.139 Ondersteuning bij de avondmaaltijd
Organisatie
SWZ Stichting Wassenaarse Zorgverlening
Doelstelling van de organisatie
Het kleinschalig wonen of groepswonen is bedoeld voor bewoners met dementie, die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen en 24 uur begeleiding nodig hebben. Voor de bewoner zal de groep een meerwaarde moeten hebben en andersom zal de bewoner een meerwaarde moeten hebben voor de groep. De vraag en de behoefte van de bewoner staan centraal. De dagindeling wordt bepaald op basis van het levensritme van de individuele bewoner.
 
Werkzaamheden
In de kleinschalige woonvorm, locatie Amaliahof, Bellesteijn of Willibrord Kerkstraat, ondersteunt u bewoners bij de avondmaaltijd. Dat wil zeggen dat u de maaltijd kookt, of dat u zorgt dat de medewerker de maaltijd al dan niet samen met u bereidt.
Wensen t.a.v. ervaring/opleiding
Affiniteit met dementerende ouderen. Een warm hart en een luisterend oor naar onze bewoners toe is het allerbelangrijkst.
Begeleiding
Begeleiding door contactpersoon/coachend begeleider; evaluatie / proefperiode. Wij bieden 2x per jaar een cursus omgaan met dementie/ dementievriendelijkheid.
Werktijden
16.00- 19.00 uur, een of meerdere dagen in de week.
 
Aanvang en duur
Per direct voor onbepaalde tijd.
Bijzondere wensen - Nadere toelichting
Vacaturenummer
A.139
website & applicaties: WMOMO