Zoeken in de vacaturebank
Zoeken met zoektermen
VACATUREBANK >> categorie
Reageer op de vacature
B.113 Vrijwilliger met juridische achtergrond voor het duingebied Meijendel
Organisatie
Duinbehoud, Stichting
Doelstelling van de organisatie
Stichting Duinbehoud komt al ruim 40 jaar op voor de belangen van mens en natuur in de duinen. We doen dit door met organisaties die invloed hebben op de duinen te overleggen en hen te adviseren. Het gaat daarbij om overheden, terreinbeheerders, zoals natuurmonumenten, projectontwikkelaars en brancheorganisaties uit de recreatiesector. Stichting Duinbehoud verbindt een landelijk netwerk van actieve vrijwilligers, die elk in eerste instantie op lokaal niveau actief zijn.
Werkzaamheden
Je werkt samen met actieve en deskundige vrijwilligers, bestuursleden en medewerkers. Duinbehoud kan een extra kracht, in de hoedanigheid van een vrijwilliger met juridische kennis goed gebruiken.
Taken:
- het verzamelen van informatie;
- het geven van (on)gevraagd juridisch advies;
- het controleren van vergunningen en het schrijven van een inspraakreactie of zienswijze;
- het opstellen van brieven en eventueel bezwaar- en beroepschriften;
- indien nodig afstemmen met de bureaumedewerkers van Duinbehoud;
- aanwezig zijn bij relevante overleggen;
- aanwezig zijn bij regiobijeenkomsten en bereidheid kennis en ervaring te delen met vrijwilligers van Duinbehoud;
- ambassadeur zijn voor Stichting Duinbehoud.
 
Wensen t.a.v. ervaring/opleiding
Je hebt een juridische achtergrond en affiniteit met het duinlandschap. Je bent slagvaardig en kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. Je bent professioneel, proactief, samenwerkingsgericht en flexibel.
Begeleiding
Ja, in een werkgroep, met mensen met een eigen expertise en passie voor het duin.
Werktijden
Vanuit huis, in overleg, ongeveer 4 uur per week.
Aanvang en duur
Onbepaald.
 
Bijzondere wensen - Nadere toelichting
Vacaturenummer
B.113