A.047 Vrijwilligers in de begeleiding.
Organisatie
Humanistische Begeleiding door Vrijwilligers
Werkzaamheden
Je werkzaamheden als vrijwilliger bestaan uit het bieden van een luisterend oor aan cliënten uit Wassenaar en omgeving. Hiertoe bouw je een vertrouwensrelatie op met de hulpvrager. Je begeleiding is er op gericht betrokkene weer in staat te stellen een zinvolle invulling te geven aan zijn of haar leven. Hulpvragen waarmee mensen zich tot je wenden spitsen zich toe op levensvragen, zingeving, ouderdom, ziekte of verlies.
Wensen t.a.v. ervaring/opleiding
Vrijwilligers met een HBO denk- en werkniveau vanaf de leeftijd van 21 jaar die kunnen werken vanuit de humanistische visie, die als mensenmens beschikken over de nodige levenswijsheid en –ervaring en deze willen aanwenden voor de ander.
Begeleiding
Vrijwilligers nemen deel aan de maandelijkse intervisie- en themabijeenkomsten. Tijdens de themabijeenkomsten wordt aandacht besteed aan onderwerpen zoals psychiatrie, euthanasie, ouder worden, detentie, humanisme, gespreksvaardigheden en grenzen stellen.
Werktijden
In overleg, doch minimaal 2 uur per week.
Aanvang en duur
Direct voor onbepaalde tijd.
Bijzondere wensen - Nadere toelichting
Vacaturenummer
A.047
website & applicaties: WMOMO