A.124 Ervaringsdeskundigen op het gebied van eetstoornissen.
Organisatie
Stichting-JIJ
Doelstelling van de organisatie
Stichting JIJ is een vrijwilligersorganisatie gevestigd in Rotterdam, waar circa 130 vrijwilligers werkzaam zijn. 
Zij biedt persoonlijke en laagdrempelige ervaringsdeskundige ondersteuning aan mensen met eetproblematiek. 
Om ook in de toekomst aan de groeiende vraag te kunnen blijven voldoen, wil St JIJ graag meer vrijwilligers werven en trainen. 
 
Werkzaamheden
Als ervaringsdeskundige kun je binnen Stichting JIJ je ontwikkelen in diverse functies. Het is mogelijk om als ondersteuner in het inloop- en activiteitenhuis (ons JIJ-huis) aan de slag te gaan. Dit is een inloophuis waar jongeren vanaf 14 jaar, jongvolwassenen en volwassenen welkom zijn voor herstelgerichte activiteiten, een luisterend oor, trainingen of workshops te volgen en/of aan recreatieve activiteiten deel te nemen, te studeren, lunchen en in de avond een maaltijd te eten. 
Groepsondersteuning is voor iedereen die aangeeft met eten een te grote rol in het leven te vinden spelen. Erkenning, herkenning, inzicht persoonlijke groei en herstel staan centraal. Als groepsondersteuner is het mogelijk om een groep met 2 ervaringsdeskundigen te ondersteunen.
Voor meer informatie zie www.stichting-jij.nl
 
 
Wensen t.a.v. ervaring/opleiding
Geen speciale opleiding wel ervaring met eetproblematiek en daarvan tenminste 1,5 jaar hersteld.
Begeleiding
Ondersteuning door ervaren ervaringsdeskundigen en volgen van een opleidingsbeleid.
Werktijden
Voor de inloop of groep tenminste 2 dagdelen van 3 uur per maand. 
 
Aanvang en duur
Direct voor onbepaalde tijd.
Bijzondere wensen - Nadere toelichting
Vacaturenummer
A.124
website & applicaties: WMOMO