A.101 Plusmaatje
Organisatie
Pluscoach
Doelstelling van de organisatie
Plusgroep is ontstaan vanuit de vraag in het onderwijs ter voorkoming van schooluitval. We stimuleren jongeren in kwetsbare posities in hun ontwikkeling door hen op een slimme manier te verbinden aan een hulpverlener (formele zorg) of een vrijwilliger (informele zorg) met de juiste expertise met als doel het halen van hun startkwalificatie of diploma. Binnen Plusmaatje wordt gewerkt met vrijwilligers met verschillende achtergronden en ervaring. Elke vrijwilliger heeft zijn eigen talenten. Dat is de kracht van Plusmaatje: diversiteit in hulpvragen en diversiteit in aanbod. Zo worden de persoonlijke kwaliteiten en expertise van elke vrijwilliger optimaal benut.
Werkzaamheden
Als Plusmaatje geef je een jongere met meervoudige problematiek een steuntje in de rug. Je helpt bij zijn/haar planning, biedt nieuwe perspectieven en helpt met het begrijpen van moeilijke stof. Je bent een ondersteuner en coach; een vertrouwenspersoon en maatje in één. Je houdt tijdens het traject een koppeling met school en de ouders en houdt je aan de gedragsregels die zijn opgesteld door de organisatie van Plusmaatje.
Wensen t.a.v. ervaring/opleiding
Affiniteit met jongeren en coachen. Coachingservaring is niet strikt noodzakelijk. Studenten kunnen waarschijnlijk studiepunten van de opleiding krijgen voor het werk als vrijwillige coach. Aan het eind van het traject ontvang je een certificaat voor je inzet.
Begeleiding
Zodra een vrijwilliger (Plusmaatje) een jongere heeft maakt hij deel uit van een eigen intervisiegroep van Plusmaatjes die één keer per zes weken contact hebben. Minimaal eens in de twee maanden hebben de coördinator Plusmaatje en het Plusmaatje contact over de voortgang van het traject, maar bij vragen kan het Plusmaatje altijd contact opnemen met de coördinator Plusmaatje. Een plusmaatje kan de volgende zaken verwachten:
● Een basistraining over de techniek van coachen en oplossingsgericht coachen.
● Gedurende het gehele jaar begeleiding van een professional en/ of een opgeleide vrijwillige intervisor
● De Plusmaatjes hebben regelmatig contact met elkaar en met de coördinator plusproject over wat zij tegenkomen
Werktijden
De coaching is zo intensief als nodig is om het uiteindelijke doel te bereiken. Minimaal betekent dit 1 afspraak in de week van 1-4 uur, gedurende een periode van ongeveer 12 maanden, afhankelijk van de zwaarte van de problematiek.
Aanvang en duur
Een individueel Plusmaatjestraject duurt gemiddeld één jaar ( gemiddeld 52 uur). Je kunt gedurende het hele schooljaar starten.
Bijzondere wensen - Nadere toelichting
Meer informatie kun je vinden op www.plusgroep.org.
Vacaturenummer
A.101
website & applicaties: WMOMO