VCW - organisatie

Bij de Vrijwilligerscentrale Wassenaar werken met veel plezier bijna 50 vrijwilligers in vele funkties en 3 vaste parttime beroepskrachten met specifieke taken. Samen vormen zij met het bestuur HET Steunpunt voor vrijwilligerswerk in de gemeente Wassenaar.

 

 

Vaste medewerkers:

Jolande de la Rambelje is sinds september 2014 werkzaam als coördinator van de Vrijwilligerscentrale Wassenaar. Zij is binnen de VCW het aanspreekpunt en vraagbaak voor de vrijwilligersorganisaties. Heb je vragen en/of opmerkingen over de werkwijze van de vacaturebank, deskundigheidsbevordering van vrijwilligers, evenementen, de nieuwsbrief, waardering van vrijwilligers etc dan kun je per mail of telefonisch contact met haar opnemen. Zij is bereikbaar via emailadres: jolande@vrijwilligerscentralewassenaar.nl of telefoonnummer 06-16678817. Haar werkdagen zijn: maandag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.

 

Suzan van der Goes is sinds 2015 werkzaam als coach sociale activering. Zij heeft als taak om mensen die lang niet hebben deelgenomen aan het arbeidsproces via vrijwilligerswerk weer werkritme en betrokkenheid te geven. Tevens ondersteunt zij statushouders met de inbrugering. Zij is bereikbaar via emailadres: socact@vrijwilligerscentralewassenaar.nl of telefoon 06-43112615

Haar werkdagen zijn dinsdag en donderdag.

 

Jeanine van den Ende is begin 2022 gestart als medewerker VCW-participatie en coördineert alle clubjes en activiteiten. Vanaf mei 2022 is zij ook werkzaam als medewerker VCW en houdt zij zich bezig met marketering van al onze activiteiten (Facebook, website, folders etc) en ondersteuning bij de organisatie van evenementen en bijeenkomsten. Zij is bereikbaar via emaildres participatie@vrijwilligerscentralewassenaar.nl of telefoon 06-15678510

Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur

 

Bestuur:

Leo Bellekom - voorzitter
Reinier Bongers - penningmeester
John Schrader - secretaris
 
Het bestuur komt eens per maand samen met de coördinator bij elkaar. Zij zijn bereikbaar via de coördinator (voorkeur) of via het emailadres: bestuur@vrijwilligerscentralewassenaar.nl


website & applicaties: WMOMO