Over ons

De Vrijwilligerscentrale Wassenaar (VCW) is hét onafhankelijk en zelfstandig vrijwilligerssteunpunt van Wassenaar. Wij zijn het steunpunt voor vrijwilligerswerk in de gemeente Wassenaar en stellen ons tot doel vrijwilligerswerk in Wassenaar te bevorderen, te promoten, te ondersteunen en te waarderen in de ruimste zin van het woord. Vrijwilligerswerk, het cement in onze samenleving, dat onmisbaar is om Wassenaar een fijne plaats te houden om in te wonen.  

 

In de loop der jaren zijn veel activiteiten de VCW ontstaan. Al deze activiteiten passen binnen de doelstellingen van de stichting, zoals geformuleerd in de statuten. Deze doelstellingen zijn:        

 

• Het promoten en ondersteunen van vrijwilligerswerk;      

• Het adviseren en ondersteunen van vrijwilligersorganisaties; 

• Het waarderen van vrijwilligers;

• Het bevorderen van participatie van Wassenaarders in de Wassenaarse samenleving;

• Het leveren van maatschappelijke bijdrages aan de Wassenaarse samenleving.                  

 

Op de pagina “VCW- onze diensten” vind je een overzicht van alle activiteiten waarmee bijna 50 vrijwilligers en 3 betaalde parttime medewerkers van de VCW zich nuttig voor de Wassenaarse bevolking. 

website & applicaties: WMOMO