VCW - geschiedenis

De Vrijwilligerscentrale Wassenaar (VCW) is in 1983 gestart als lokaal burgerinitiatief en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot hét onafhankelijk en zelfstandig vrijwilligerssteunpunt van Wassenaar.

Het bemiddelen van vraag en aanbod van vrijwilligerswerk heeft sinds de oprichting centraal gestaan. Uit die gedachte zijn activiteiten als de vacaturebank,  vrijwilligersmarkten, als de “Zilveren Kracht-beurs en “WassHappening" en WassenaarDoet ontstaan.

Daarnaast behoort waardering van vrijwilligerswerk eveneens tot één van de speerpunten. De Wassenaarse Vrijwilligersacademie (deskundigheidsbevordering), funworkshops, vrijwilligersprijzen en vrijwilligerskortingspassen zijn daarvoor door de VCW in het leven geroepen.

Om jongeren enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk zijn maatschappelijke stagemakelaars vanuit de VCW een aantal jaren in Wassenaar actief geweest.

 

Participatie en re-integratie van (kwetsbare) inwoners is sinds ruim 10 jaar één van de speerpunten van de Gemeente Wassenaar. De VCW levert met projecten als “Sociale Activering” en “Vrijwillige Coaches” daar een belangrijke bijdrage aan. 

 

De positie van de VCW is in het “centrum” van de Wassenaarse samenleving met contacten in het sociaal domein, verenigingsleven, inwoners en ondernemers. Daardoor zijn wij in staat partijen met elkaar te verbinden, o.a. door het organiseren van vrijwilligersmarkten en de Beursvloer Wassenaar.

In de loop der jaren is de VCW een broednest van burgerinitiatieven gebleken en zijn hieruit de fietsenwerkplaats, klussendienst, Repair Café, club creatief, naailesclubje en klussenclub ontstaan. 

 

Op deze wijze maken bijna 50 vrijwilligers en 3 betaalde parttime medewerkers van de VCW zich nuttig voor de Wassenaarse samenleving. 

website & applicaties: WMOMO