Klussendienst


De VCW Klussendienst is er om mensen met een klein inkomen en met een sociale indicatie of ouderen en zonder sociaal vangnet, te helpen met klusjes in huis. De klussen worden verricht door vrijwilligers. Een klus mag niet meer dan 2 uur in beslag nemen. Denk hierbij aan een gordijn ophangen, een lamp ophangen, een televisie inregelen, een kraan repareren enz. enz.

Voor incidentele tuinklussen doen wij eerst een intakegesprek op locatie. Gekeken wordt of de tuinklus geschikt is voor onze tuinmannen, binnen 2 uur gedaan kan worden én of u behoort tot de doelgroep.

 

Voor een klus vraagt de Vrijwilligerscentrale een eigen bijdrage van € 5,00 per klus (contant te voldoen aan de klusser)

Heeft u een klus en denkt u dat u in aanmerking komt?


Bel op maandag of donderdag tussen 10.00 en 11.00 uur dan kunt u uw klus aanmelden bij één van onze consulentes 070-5113133

(na bijna 10 jaar heeft Jolanda van Zijll Langhout haar coördinatierol beëindigd)

website & applicaties: WMOMO