VCW evenementen 2022

 

FUNworkshops voor vrijwilligerspashouders op 11 en 12 november 2022

Wassenaarse vrijwilligers in het zonnetje!

door Jeanine van den Ende

 

We kijken terug op een fantastische weekend met FUNworkshops! Op 11 en 12 november organiseerde de Vrijwilligerscentrale Wassenaar FUNworkshops voor Wassenaarse vrijwilligers als dank en waardering voor hun inzet en bijdrage aan een mooiere samenleving. Ook veel mantelzorgers zetten we met deze waarderingsactiviteit in het zonnetje. Iedereen die in het bezit is van een VCW-vrijwilligerspas of mantelzorgpas kon zich inschrijven voor een workshop. Variërend van een golfclinic bij de Koninklijke Haagsche golf & countryclub tot modern schilderen bij Ars et Studium, prachtige wandelingen met een gids door Meijendel of Lentevreugd of een bierproeverij bij Crooked Spider. Na het openzetten van de inschrijving begin oktober schreven de eerste mensen zich snel in om de felbegeerde plekken te kunnen reserveren.

 

Zelf nam ik een kijkje bij het ecoline schilderen bij Atelier de Paauw, wat een kleurrijk feest was het! Een mededeelnemer schreef: "Dank voor de geboden mogelijkheid om de workshop bij te wonen! Een zeer inspirerende ervaring." Ook bracht ik een flitsbezoek aan het bloemschikken en de make-up workshop van Floors Beautybar. Ze had veel make up bij zich maar gaf ook goede tips hoe je je eigen make up kan gebruiken voor het beste resultaat.

 

Wat hebben we al veel leuke reacties gekregen van deelnemers van de workshops. Trots en blij dat we zoveel mensen hebben kunnen waarderen en inspireren; daar doen we het voor!

"Heel veel dank aan het hele organisatieteam voor de leerzame en gezellige FUNworkshop, de wandeling in Lentevreugd en de afronding in De Baron. Geweldig dat de VWC dit doet!"

 

De FUNworkshops werden bezocht door een mooie mix van Wassenaarders vanuit veel verschillende vrijwilligersorganisaties. Er werd dan ook druk gepraat over de recente perikelen van de Wassenaarse politiek maar vooral over hun eigen bijdrage aan de Wassenaarse samenleving. "........ dat gaf de gelegenheid om met de andere vrijwilligers over hun 'werk' te praten, wat ik erg interessant vond." Daaruit bleek maar weer hoe divers vrijwilligerswerk is en dat je jouw talenten altijd wel ergens kan inzetten.

 

Heb jij als vrijwilliger deze dagen van FUNworkshops gemist? Niet getreurd want volgend jaar organiseren weer leuke workshops! Dus zorg dat je dan in het bezit bent van een vrijwilligerspas en maak gebruik van diverse leuke acties! Een VCW-vrijwilligerspas kan je aanvragen via de organisatie waar jij vrijwilligerswerk doet.

Wij willen alle vrijwilligers én ondernemers bedanken voor het mogelijk maken van deze geweldige dagen!

 

 

 

Vrijwilligersproeverij 8 oktober 2022

De zon scheen heerlijk en op het plein voor het Van Heeckerenhuis stonden tal van kraampjes met enthousiaste ambassadeurs van verschillende organisaties. Ze stonden klaar om nieuwe vrijwilligers te ontvangen onder het genot van een heerlijk kopje koffie. Een goed begin van de Wassenaarse Vrijwilligersproeverij op 8 oktober.

Ondertussen hadden veel organisaties op locatie hun deuren geopend en verwelkomde zij hun bezoekers. Ook Caroline Klaver bezocht samen met Jolande de la Rambelje een aantal locaties op de duofiets van fietsmaatjes.

“Overal werden we met open armen ontvangen!” aldus Jolande. Bij Gemiva waren ook cliënten aanwezig en zij hadden een aantal vragen voorbereid om aan de wethouder te stellen.    

Op het plein voor het Van Heeckerenhuis verzamelden belangstellenden zich. Zij kregen informatie over wat de organisaties doen en waarom zij zo hard op zoek zijn naar vrijwilligers.  Verschillende organisaties legden ook contacten met elkaar en konden zich mooie samenwerkingen voorstellen.

Bezoekers die zich inschreven als vrijwilliger en de deelnemers die de puzzeltocht hadden voltooid konden deze inleveren bij de Vrijwilligerscentrale Wassenaar en ontvingen een leuke goodybag met een klavertje 4 voor wat extra geluk en natuurlijk omdat vrijwilligerswerk veel gelukkiger maakt. In week 42 krijgen de prijswinnaars van de puzzeltocht bericht wanneer zij hun prijzenpakket kunnen ophalen. Kortom het was een fantastische dag waarbij mooie nieuwe contacten zijn gelegd.

 

  

 

 

Uitreiking Wassenaarse Vrijwilligersprijzen 13 mei 2022

Op 13 mei 2022 vond dan eindelijk de uitreiking plaats van Wassenaarse Vrijwilligersprijzen 2021! Door Covid19-maatregelen hebben we het diverse malen moeten uitstellen.

 

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in De Warenar werden alle genodigden eerst verrast door een leuke spreekbeurt van Luc Blok over hoe een Wassenaarse ijsbereider tot de wereldtop is gaan behoren en bekend is ver buiten Wassenaar en zelfs overzee. Daarna was het de taak van de onafhankelijke jury (Marc van Dijk (voorzitter), Jolande de la Rambelje (coördinator), Robbin Ruigrok, Bryan Hakkeling, Mirjam Franken en Ingrid Römer) om alle 14 individuele en 3 groepen vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Voor deze keer konden alleen vrijwilligers genomineerd worden vanuit onderstaande doelgroepen:

- Vrijwilligers met een expatachtergrond

- Jonge vrijwilligers tot 30 jaar (zowel individueel en als groep)

- Vrijwilligers met een migratieachtergrond

- Vrijwilliger met een beperking

De 5 winnaars van de Wassenaarse Vrijwilligersprijs 2021 zijn:

- Marvin van der Nat (3x genomineerd!)

- Sandra de Geus (2x genomineerd)

- Rahim Sadiqyar

- Beth Brauen

- WZK zwemmen 

Deze bijzondere winnaars van de prijzen zijn de ambassadeurs dat vrijwilligerswerk voor en door iedereen waardevol is! Met prijzengeld van € 250 voor elke winnende organisatie werden binnen de vereniging of stichting mooie en leuke dingen georganiseerd voor alle vrijwilligers. Voor sommige stichtingen en verenigen de enige mogelijkheid (financieel) om met alle vrijwilligers bij elkaar te komen.

 

Tijdens de feestavond vond tevens de overhandiging plaats van de “Handreiking Vrijwilligerswerk in de toekomst” aan wethouder Ritske Bloemendaal. 

 

 

 

 

Lagerhuisdebat 21 april 2022

door Iris Oostlander

Mensen maken Wassenaar samen mooier. Dat is het ‘motto’ van de Vrijwilligerscentrale Wassenaar (VCW) en tevens de conclusie van een zeer levendige en bijzondere samenkomst afgelopen donderdagavond. In de Warenar was een divers gezelschap aanwezig om in discussie te gaan met elkaar en de jongeren die samen de projectgroep ‘Vrijwilligerswerk in de toekomst’ vormen. De avond, georganiseerd door Jolande de la Rambelje van de VCW en voorgezeten door Lieke Lamb, was leerzaam, gezellig, verrijkend en daardoor een groot succes.

 

Zeven jongeren hebben in het afgelopen jaar tijdens diverse bijeenkomsten geleerd en gediscussieerd over ‘Vrijwilligerswerk in de toekomst’. Vrijwilligerswerk staat onder druk door de vele veranderingen in de maatschappij. Werknemers gaan steeds later met pensioen, ouderen wonen langer thuis waardoor het mantelzorgen is toegenomen en de vrije tijd staat vaak onder druk door de vele sociale verplichtingen. Hoe vind en bind je vrijwilligers in de toekomst? Dat is wat de kerngroep heeft onderzocht en heeft uitgewerkt in een handreiking.

Dit ‘Lagerhuisdebat’ stond geheel in het teken van deze vragen en overwegingen. De avond was ingedeeld in een aantal onderdelen: allereerst een introductie door Jolande de la Rambelje, de coördinator van de VCW, gevolgd door een prikkelende enquête, gepresenteerd door Thom de Jong, een van de jongeren uit de kerngroep. Daarna volgde de uitleg van de diverse stellingen en een discussie die op zeer professionele en humoristische wijze werd geleid door Lieke Lamb. Hierna kon de discussie beginnen.

Lieke lanceerde een viertal pittige stellingen waarna eenieder kon plaatsnemen op de stoelen aan ‘ja’- of de ‘nee’-kant. Dit leidde uiteraard tot hilarische momenten. Bij de stelling: Om jongeren bekend te maken met vrijwilligerswerk moet de maatschappelijke stage weer worden verplicht, bleef maar één persoon aan de ‘nee’-kant zitten. “Vrijwillig en verplicht zijn twee woorden die niet samengaan” was zijn stellige mening. De ‘ja’-kant bleef er echter van overtuigd dat het goed zou zijn voor jongeren om in contact te komen met ‘andere werelden’, dat ze toch echt een zetje wel kunnen gebruiken om te beginnen met vrijwilligerswerk en dat het helpt bij de ontwikkeling en ontplooiing. Een jongerenwerker, een docent, de directeur van de bibliotheek, ze waren het allemaal met elkaar eens. Waarop natuurlijk de vraag kwam: wie gaat dat betalen en organiseren? De wethouder wist het antwoord: als de overheid de ‘maatschappelijke dienstplicht’ instelt, zijn veel vragen beantwoord.

Ook de stelling dat een vrijwilligersorganisatie haar vrijwilligers een vergoeding zou moeten betalen, indien gewenst door de vrijwilliger, liep uit op een mooie discussie. “Mijns inziens gaat het om persoonlijke ontwikkeling en niet om de financiële vergoeding.” “Hoe kan de scouting haar vrijwilligers betalen? Dan bestaan we over een jaar niet meer!” Waardering is voldoende, maar ook ‘voor wat hoort wat’, het kwam allemaal aan bod.

 

 

NLDoet 10 en 11 maart 2022

 

website & applicaties: WMOMO