Veelgestelde vragen over vrijwilligerswerk


Als je op onderstaande vragen klikt, vind je de antwoorden op deze meest gestelde vragen.

 • 1. Wanneer is werk vrijwilligerswerk?

  Vrijwilligerswerk is onbetaald werk, dat je doet bij een maatschappelijke organisatie, een organisatie die niet commercieel is. Dat zijn stichtingen, verenigingen, buurtinitiatieven en instellingen. Je levert als vrijwilliger een bijdrage aan een maatschappelijk doel dat jij belangrijk vindt, zoals een schoner milieu, het welzijn van vluchtelingen, een activiteit in de buurt enz. Activiteiten die worden uitgevoerd voor de samenleving of voor andere mensen en waarvoor geen loon, salaris of vergoeding anders dan een eventuele onkostenvergoeding wordt betaald, gelden als vrijwilligerswerk.

 • 2. Kan ik direct reageren op een vacature?

  Als je een vacature ziet die je aanspreekt, kun je direct contact opnemen met de Vrijwilligerscentrale via de website, de mail of telefoon. Je schrijft je in en de medewerker van de vacaturebank legt contact met de organisatie voor een afspraak.

 • 3. Moet ik aan alle eisen die in de vacature staan voldoen?

  De 'eisen' die in een vacature staan, staan daar natuurlijk niet voor niets. Maar vaak is het een indicatie, in de praktijk is veel bespreekbaar. Neem dus vooral contact op met de consulenten van de Vrijwilligerscentrale en overleg even over de mogelijkheden!

 • 4. Hoe actueel zijn alle vacatures?

  Wij doen ons best om het aanbod op de site en in de vacaturemappen bij de Bibliotheek en het Gemeentekantoor zo actueel mogelijk te houden. De nieuwste vacatures worden altijd apart op de site en in de krant vermeld onder het kopje Nieuwe vacatures. Vacatures die vervuld zijn, worden zo snel mogelijk van de site en uit de mappen verwijderd.

 • 5. Kan ik ook eerst met iemand mijn mogelijkheden en de vacatures bespreken?

  Als je twijfelt over welk werk bij je past of wat mogelijk, is het heel verstandig daar eerst met iemand over te praten. Bij je inschrijving bespreek je met een consulent van de vacaturebank je wensen en mogelijkheden. Hier kun je ook terecht met algemene vragen over vrijwilligerswerk. Om een (nog) beter beeld te krijgen van de organisatie waar je belangstelling voor hebt, kun je kijken of ze een eigen website hebben. Is het een organisatie waarvoor je actief wilt zijn?

 • 6. Als ik reageer op een vacature, zit ik er dan direct aan vast?

  Je zit er uiteraard niet meteen aan vast. Bedenk voor je reageert of het een functie is die bij je past. In een gesprek bij de Vrijwilligerscentrale kun je je vragen stellen en overleggen of de vacature voor jou geschikt is. Tijdens een gesprek met de organisatie moeten beide partijen het gevoel hebben dat er sprake is van een goede "match".

 • 7. Ik zie een leuke vacature voor onbepaalde tijd, maar ik kan maar enkele maanden iets doen, heeft het zin om te reageren?

  Dat is meestal wel zinvol! Geef wel direct aan dat je maar voor een bepaalde periode beschikbaar bent. Samen met de vragende organisatie kan overlegd worden wat de mogelijkheden zijn en maak je afspraken.

 • 8. Ik doe vrijwilligerswerk, ben ik dan verzekerd?

  De gemeente Wassenaar heeft voor alle bij vrijwilligersorganisaties geregistreerde Wassenaarse vrijwilligers een collectieve vrijwilligersverzekering (ongevallen, aansprakelijkheid en rechtsbijstand) afgesloten. Registratie én eventuele schadeclaims lopen via de organisatie waar men vrijwilligerswerk doet.

 • 9. Vrijwilligerswerk en onkostenvergoeding: hoe zit dat precies?

  Organisaties kunnen op twee manieren onkosten vergoeden aan vrijwilligers. In het eerste geval worden de werkelijk gemaakte kosten vergoed, bijvoorbeeld telefoon- of reiskosten. De vrijwilliger moet alle bonnetjes bewaren en de kosten declareren. Over deze onkostenvergoeding hoeft geen belasting te worden betaald. Daarnaast kan een organisatie een vast bedrag als vergoeding geven, los van werkelijk gemaakte kosten (die dus niet d.m.v. bonnen hoeven worden aangetoond). Hiervoor gelden regels: de onkostenvergoeding per uur mag niet meer dan € 4,50 bedragen (€2,50 voor jongeren tot 23 jaar), met een maximum van €150 per maand en €1500 per jaar. Wie daaronder blijft, hoeft de onkosten niet op te geven. Verder geldt als voorwaarde dat de vrijwilliger werkt voor een organisatie zonder winstoogmerk, dat de vrijwilliger niet in loondienst is voor dezelfde organisatie en dat het vrijwilligerswerk niet als beroep wordt uitgeoefend. Tenslotte moet de vrijwilligersvergoeding een echte vergoeding zijn. In de woorden van de Belastingdienst: de vergoeding mag niet in verhouding staan tot de omvang van het werk en de hoeveelheid tijd die er aan besteed wordt.

 • 10. En als ik een bijstandsuitkering ontvang?

  Mensen met een bijstandsuitkering mogen voor het vrijwilligerswerk een onkostenvergoeding krijgen. Het kan een vergoeding zijn van de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten of een vast bedrag, dat niet hoger is dan € 95,- per maand en maximaal € 764,- per jaar. Het kan per gemeente verschillen of over de onkostenvergoeding verantwoording moet worden afgelegd. Wanneer de gemeente beslist dat het vrijwilligerswerk toetreding tot de arbeidsmarkt bevordert, mag een uitkeringsgerechtigde de eerder genoemde vrijwilligersvergoeding ontvangen, met maxima van € 150,- per maand en € 1500,- per jaar.

 • 11. Ik heb een lichamelijke beperking, kan ik dan toch vrijwilligerswerk doen?

  Ook mensen met een lichamelijke beperking kunnen prima vrijwilligerswerk doen. Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van een website, het maken van verslagen, het bewerken van foto's of het chatten met mensen die graag een praatje willen maken. Als er sprake is van vacatures waarbij bv. een goede conditie gevraagd wordt of er sprake is van lichamelijke belasting, wordt dat in de tekst vermeld.

 • 12. Ik ben arbeidsongeschikt, kan ik dan vrijwilligerswerk doen?

  Veel mensen die voor betaald werk zijn afgekeurd, bijvoorbeeld omdat ze een lichamelijke beperking hebben, kunnen toch vrijwilligerswerk doen. Om te bekijken welke activiteiten geschikt zijn, kun je contact opnemen met de Vrijwilligerscentrale. Een consulent bekijkt dan samen met jou welke werkzaamheden bij je passen.

 • 13. Ik wil vrijwilligerswerk doen, maar alleen op bepaalde dagen en uren, kan dat?

  Vrijwilligerswerk is er in alle soorten en maten. Dat geldt ook voor het aantal uren dat je kunt of wilt werken. In de vacaturebank staat aangegeven voor hoeveel uur er een vrijwilliger gezocht wordt. Als het aantal uren niet helemaal overeenkomt met jouw wensen of mogelijkheden, neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale en leg jouw voorstel aan hen voor. Vaak blijkt er van alles mogelijk!

 • 14. Is een proefperiode mogelijk en zo ja, hoe lang duurt die?

  Veel vrijwilligersorganisaties werken met een proefperiode. Indien dit niet het geval is, kun je hierover afspraken maken. Gebruikelijk is dat hoe minder uren je per week werkt, hoe langer de proefperiode duurt.

 • 15. Wie zorgt er voor het inwerken tijdens deze periode?

  Belangrijk voor beide partijen is, dat je zo goed mogelijk wordt ingewerkt. Daarvoor moet de organisatie tijd en energie willen investeren in de vorm van een medewerker of ervaren vrijwilliger waaraan je gekoppeld wordt. In de vacaturetekst staat hierover meestal informatie.

 • 16. Wat zijn de werktijden en zijn deze vast of flexibel?

  Afhankelijk van het aantal beschikbare uren en de uren die de vrijwilliger wil gaan werken, worden afspraken gemaakt over dagdelen waarop gewerkt gaat worden. Duidelijk moet zijn of er bijvoorbeeld sprake is van oproepwerk of seizoensgebonden werk. Ook voor werktijden geldt dat uitbreiding of juist beperking bespreekbaar moet zijn.

 • 17. Zijn er vrijwilligersbijeenkomsten of andere inspraakmogelijkheden?

  Vooral bij grotere organisaties worden er jaarlijks een of meer speciale bijeenkomsten voor vrijwilligers georganiseerd. Deze zijn onder andere bedoeld om ervaringen uit te wisselen en voorlichting te geven.

website & applicaties: WMOMO