Organisaties: vacature aanmelden

Vrijwilligers zoeken
 
Maatschappelijke organisaties - zonder commercieel oogmerk - kunnen hun vrijwilligersvacatures onderbrengen in onze online VCW-vacaturebank voor onbetaald werk. De vacatures liggen ook in de zgn. "vacaturemappen" ter inzage bij de Bibliotheek in de Langstraat en het Gemeentekantoor in de Johan de Wittstraat. Ook vragen wij regelmatig aandacht voor de nieuwste vacatures in De Wassenaarse Krant, op www.wassenaarders.nl en op onze Facebookpagina.
 
De medewerkers van de Vrijwilligerscentrale bemiddelen tussen vraag en aanbod. Potentiële vrijwilligers die zich melden op ons kantoor, via de website, e-mail of telefoon worden in contact gebracht met jouw vrijwilligerscoördinator.
 
Spelregels:
  • de aanvragende organisatie is gevestigd of actief in Wassenaar
  • betaald werk wordt niet verdrongen
  • er is geen sprake van oneerlijke concurrentie
  • vrijwilligers worden niet geplaatst op gesubsidieerde arbeidsplaatsen
Aanmelden/wijzigen vacature:
  • Vacature aanmelden via dit formulier
  • Op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur is onze collega Margriet aanwezig op kantoor om alle vacature-vragen te beantwoorden.
  • Je kunt via de e-mail of telefoon de gegevens doorgeven.
Wil je een bestaande vacature wijzigen of annuleren?
Noteer voor wijzigingen op dit formulier naast het betreffende vacaturenummer alleen die onderdelen aan die gewijzigd dienen te worden. Alle niet ingevulde onderdelen blijven dan ongewijzigd.
is de vacature reeds ingevuld of om een andere reden niet meer nodig? Stuur dan een emailtje aan Margriet Visser, info@vrijwilligerscentralewassenaar.nl.
 
Graag ontvangen wij digitaal fotomateriaal ter ondersteuning van de publicaties op de website/in de media via ons e-mailadres info@vrijwilligerscentralewassenaar.nl
website & applicaties: WMOMO