1 sept. - 15 okt. : nomineren voor Wassenaarse Vrijwilligersprijzen 2021

Dit jaar staan ook de Wassenaarse Vrijwilligersprijzen in het teken van de landelijke campagne “nieuwe gezichten”. De Vrijwilligerscentrale Wassenaar heeft besloten dat zij dit jaar de vrijwilligersprijzen gaan toekennen aan vrijwilligers uit de diverse doelgroepen. Vrijwilligers uit de doelgroepen expats, jongeren, mensen met een beperking en vrijwilligers met een migratieachtergrond kunnen vanaf september worden genomineerd.

Net als andere jaren zal een onafhankelijke jury bestaande uit Marc van Dijk (voorzitter), Jolande de la Rambelje (coördinatie), Ingrid Römer, Mirjam Franken, Bryan Hakkeling en Robbin Ruigrok zich in het najaar gaan buigen over de aanmeldingen. Uiteindelijk zal er per categorie een prijs worden uitgereikt.

Je hebt een hele zomer om na te denken wie je binnen jullie organisatie zou willen voordragen. Tussen 1 september en 15 oktober is het mogelijk om mensen voor te dragen. De uitreiking zal weer feestelijk zijn, en hopelijk weer fysiek mogelijk,  begin december. Na de zomer volgt meer informatie en het aanmeldformulier op deze website.

website & applicaties: WMOMO