Zoeken in de vacaturebank
Zoeken met zoektermen
Vrijwilligers zoeken

Veel Wassenaarse maatschappelijke organisaties werken met vrijwilligers. Het is niet altijd eenvoudig om goede vrijwilligers te vinden. De VCW biedt een aantal instrumenten om de juiste man of vrouw voor de job te vinden.

Maatschappelijke organisaties - zonder commercieel oogmerk - kunnen hun vrijwilligersvacatures onderbrengen in onze online VCW-vacaturebank voor onbetaald werk. De vacatures liggen ook in de zgn. "vacaturemappen" ter inzage bij de Bibliotheek in de Langstraat en het Gemeentekantoor in de Johan de Wittstraat. Ook vragen wij regelmatig aandacht voor de nieuwste vacatures in De Wassenaarse Krant, op www.wassenaarders.nl en op onze Facebookpagina.

De medewerkers van de Vrijwilligerscentrale bemiddelen tussen vraag en aanbod. Potentiële vrijwilligers die zich melden op ons kantoor, via de website, e-mail of telefoon worden in contact gebracht met jouw vrijwilligerscoördinator.

Spelregels:

  • de aanvragende organisatie is gevestigd of actief in Wassenaar
  • betaald werk wordt niet verdrongen
  • er is geen sprake van oneerlijke concurrentie
  • vrijwilligers worden niet geplaatst op gesubsidieerde arbeidsplaatsen
  • het terug melden van een match waarderen wij zeer. Dit houdt ons bestand actueel.

Overweeg de mogelijkheid om mensen met een beperking of mensen uit het traject van sociale activering (via vrijwilligerswerk weer naar een betaalde baan) in te zetten. Maak van de vrijwilligersklus een afgerond geheel, zo mogelijk geschikt voor de landelijke vrijwilligersactie NLdoet die jaarlijks in maart plaatsvindt.

Blijf ook op de hoogte van ontwikkelingen in vrijwilligersland: 

KORTINGEN met vrijwilligerspas
Wassenaar vrijwilligerspas - mantelzorgpas
Vrijwilligerspas aanvragen