Zoeken in de vacaturebank
Zoeken met zoektermen
VACATUREBANK >> categorie
Reageer op de vacature
H.068 Bestuursleden en leden voor een nieuwe redactie.
Organisatie
Wassenaar Plus, Stichting
Doelstelling van de organisatie
Informatie verstrekken over actuele ontwikkelingen en activiteiten, van belang voor ouderen in Wassenaar. Dit gebeurt door middel van een publicatie van 8 of 12 pagina's die als aparte katern éénmaal per twee maanden verschijnt bij De Wassenaarse Krant.
Werkzaamheden
Vraaggesprekken voeren, column schrijven, teksten verzamelen en klaarmaken voor publicatie, opstellen centrale agenda van activiteiten, advertentieacquisitie, financiële administratie etc. teneinde een aantrekkelijke krant te realiseren die eens in de twee maanden gepubliceerd wordt als bijlage bij De Wassenaarse Krant.
Momenteel maken de bestuursleden ook deel uit van de redactie. De huidige ploeg heeft het nu tien jaar met veel plezier gedaan.
Wensen t.a.v. ervaring/opleiding
Afhankelijk van de taakverdeling en/of eigen ambities/capaciteiten van kandidaat. Van belang is wel enig gevoel voor taal. Enige kennis van de sociale kaart in Wassenaar m.b.t. ouderen en hun welbevinden. Digitaal vaardig. Voor een nieuwe penningmeester geldt natuurlijk enig financieel inzicht en kennis van administratie (geen omvangrijke boekhouding).

 

Begeleiding
Hangt af van reeds opgedane ervaring. Het huidige bestuur is bereid nieuwe mensen in te werken.
Werktijden
Veel kan digitaal afgehandeld/gecommuniceerd worden.De huidige redactie kwam één of twee keer bij elkaar voor de publicatie van een komend nummer.
Vergaderen kan in overleg met de Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties meestal in het Van Heeckerenhuis.
Aanvang en duur
Zo spoedig mogelijk teneinde voorjaar 2020 weer een nieuwe start te maken.
Bijzondere wensen - Nadere toelichting
U hoeft niet zelf tot de doelgroep van de krant (60+) te behoren om deel uit te maken van het bestuur en/of de redactie.
Vacaturenummer
H.068