Zoeken in de vacaturebank
Zoeken met zoektermen
VACATUREBANK >> categorie
Reageer op de vacature
D.039 Lobbyist voor het duingebied Meijendel
Organisatie
Duinbehoud, Stichting
Doelstelling van de organisatie
Stichting Duinbehoud komt al ruim 40 jaar op voor de belangen van mens en natuur in de duinen. We doen dit door met organisaties die invloed hebben op de duinen te overleggen en hen te adviseren. Het gaat daarbij om overheden, terreinbeheerders, zoals natuurmonumenten, projectontwikkelaars en brancheorganisaties uit de recreatiesector. Stichting Duinbehoud verbindt een landelijk netwerk van actieve vrijwilligers, die elk in eerste instantie op lokaal niveau actief zijn.
Werkzaamheden
Er wordt gewerkt met lokale werkgroepen waarin duinconsulenten/werkgroepleden met verschillende talenten zich hard maken voor het duinlandschap. De taken van de lobbyist zijn:
- opbouwen en onderhouden van het netwerk met zowel de overige organisaties actief in het duin, als de lokale natuur- en bewonersorganisaties en kustbeschermers;
- creëren van draagvlak
- vertegenwoordigen van Duinbehoud en haar standpunten, en namens Duinbehoud naar buiten treden;
- aanwezig zijn bij regiobijeenkomsten en andere overleggen en bereidheid kennis en ervaring te delen;
- deelname aan bijeenkomsten die van belang zijn voor het beschermen van het duinlandschap;
- op de hoogte blijven van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het duinlandschap.
Wensen t.a.v. ervaring/opleiding
Je hebt affiniteit met de kust. Je hebt een lokaal netwerk, weet mensen te verbinden en kan goed schakelen tussen verschillende onderwerpen en niveaus. Je hebt een vlotte babbel en bent representatief op podia en in overleg. Je hebt kennis van politieke en maatschappelijke verhoudingen. Je bent enthousiast en proactief en kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 
Begeleiding
Ja, in een werkgroep, met mensen met een eigen expertise en passie voor het duin.
Werktijden
Vanuit huis, in overleg, ongeveer 4 uur per week.
Aanvang en duur
Onbepaald
Bijzondere wensen - Nadere toelichting
Vacaturenummer
D.039