Zoeken in de vacaturebank
Zoeken met zoektermen
VACATUREBANK >> categorie
Reageer op de vacature
L.015 Vrijwilliger logistiek ter ondersteuning van de huismeester
Organisatie
Florence, locatie Duinstede
Doelstelling van de organisatie
Woonzorgcentrum Duinstede biedt zorg aan bewoners met een lichamelijke beperking en dementie. Duinstede heeft als doelstelling haar bewoners een prettige en comfortabele woon- en leefsfeer te bieden.
Werkzaamheden

Je ondersteunt de huismeester in Duinstede voor een gedeelte bij zijn werkzaamheden. Het betreft o.a. het rondbrengen van het brood en de wekelijkse boodschappen naar de afdelingen, bestellingen rond brengen, maar ook het uitvoeren van kleine technische klusjes of werkzaamheden: 
- Helpen met transport
- Uitvoeren van kleine reparaties
- Helpen met legionellabeheersing
- Opruimen en herindelen werkkamer/-plaats
- Andere voorkomende werkzaamheden

Wensen t.a.v. ervaring/opleiding

Voor deze functie staan de volgende verwachtingen centraal:
- Je hebt affiniteit met dementerende ouderen;
- Je bent geduldig, beleefd en gezellig;
- Je bent fysiek in staat om te helpen met het transport en kleine reparaties.

Begeleiding

Je krijgt een goede begeleiding en een wederzijdse proef/ inwerkperiode en de mogelijkheid om je op dit vakgebied te oriënteren en je persoonlijke vaardigheden te vergroten.
 

Werktijden
In overleg.
Aanvang en duur
Direct voor onbepaalde tijd.
Bijzondere wensen - Nadere toelichting
Vacaturenummer
L.015