Zoeken in de vacaturebank
Zoeken met zoektermen
VACATUREBANK >> categorie
Reageer op de vacature
B.112 Voorzitter
Organisatie
COC Haaglanden
Doelstelling van de organisatie
Het COC Haaglanden is een belangenvereniging van en voor lesbische, homoseksuele, biseksuele mannen en vrouwen en transgenders.
Werkzaamheden
De voorzitter is een van de bestuurlijke pijlers en vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur van de vereniging. De voorzitter coördineert de werkzaamheden binnen de vereniging en is het gezicht naar buiten toe.
Verdere taken:
- Voorzitten van bestuursvergaderingen
- Voorzitten van de Algemene Ledenvergadering
- Eindverantwoordelijkheid dragen voor het opstellen van jaarplannen en de presentatie daarvan
- Contactpersoon voor de gemeenten in de regio
- Contactpersoon voor pers, politie en samenwerkingspartners
- Eindverantwoordelijkheid dragen voor de missie en visie alsmede het meerjarenplan
- Het uitdragen van de missie / visie van COC Haaglanden naar interne en externe partijen
- Verantwoordelijk voor de professionele krachten in dienst bij de vereniging
- Deelname aan sollicitatiegesprekken
- Leveren van speeches bij officiële gelegenheden van of namens COC Haaglanden.
Wensen t.a.v. ervaring/opleiding
HBO werk- en denkniveau / Affiniteit met de doelgroepen van COC Haaglanden / Je onderschrijft de visie, missie en doelstellingen van COC Haaglanden / Ervaring met besturen, bij voorkeur in de rol van voorzitter / Ervaring in het werken met vrijwilligers.
Begeleiding
Goede samenwerking vanuit het bestuur.
Werktijden
In overleg, 10 uur per week.
Aanvang en duur
Per direct.
Bijzondere wensen - Nadere toelichting
Vacaturenummer
B.112