Zoeken in de vacaturebank
Zoeken met zoektermen
VACATUREBANK >> categorie
Reageer op de vacature
A.130 Juridisch begeleider
Organisatie
Vluchtelingenwerk
Doelstelling van de organisatie
Vluchtelingenwerk behartigt de belangen van statushouders in Wassenaar, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.
Werkzaamheden
Je geeft cliënten voorlichting over en ondersteuning bij de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en andere juridische zaken.
- Je monitort de voortgang van procedures en bewaakt kritische termijnen.
- Je onderhoudt contacten met de advocaat, IND, COA, Raad voor Rechtsbijstand, IOM en collega's van VluchtelingenWerk.
- Je begeleidt cliënten bij externe contacten en correspondentie met diverse instanties zoals de IND, DT&V, ambassades enz.
- Je informeert, begeleidt of verwijst door over terugkeer of een nieuwe procedure.
- Je administreert gegevens in het digitale cliëntregistratiesysteem.
- Je blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond asiel- en juridische zaken.
Wensen t.a.v. ervaring/opleiding
Je hebt minimaal mbo-plus-niveau en je kunt werken met een computer.
- Je werkt systematisch en doelgericht, zowel zelfstandig als in teamverband.
- Je bent betrokken én nuchter en je hebt een respectvolle houding naar je cliënt.
- Je bent bereid trainingen te volgen en je aan de richtlijnen en afspraken van VluchtelingenWerk te houden.
Begeleiding
Door teamleider Wassenaar.
Werktijden
In overleg maar minimaal 1 dagdeel per week.
Aanvang en duur
Per direct.
Bijzondere wensen - Nadere toelichting
Vacaturenummer
A.130