Zoeken in de vacaturebank
Zoeken met zoektermen
VACATUREBANK >> categorie
Reageer op de vacature
A.128 Vrijwilligers in de terminale zorg.
Organisatie
Hospice Wassenaar
Doelstelling van de organisatie
Hospice Wassenaar is kleinschalig van opzet. Zes ongeneeslijk zieke gasten met een levensverwachting van enkele weken tot enkele maanden, staan wij liefdevol en zorgzaam bij in de laatste fase van hun leven. Als het niet mogelijk of wenselijk is om thuis te sterven, kunnen mensen bij ons afscheid nemen van het leven in een zo huiselijk mogelijke sfeer, omringd door familie en vrienden.
Werkzaamheden
U biedt zorg en aandacht voor de gasten en hun naasten, door 'er te zijn', een luisterend oor te bieden, maaltijden te verzorgen en bezoekers welkom te heten. U verricht in het hospice ook lichte huishoudelijke taken. Diensten duren vier uur en vinden plaats in blokken tussen 7:30 uur en 23:00 uur. U werkt altijd samen met een collega vrijwilliger. Ook is er altijd professionele zorg en/of een coördinator in het hospice aanwezig.
Wensen t.a.v. ervaring/opleiding
Er zijn geen specifieke wensen voor vooropleiding. U bent een betrokken vrijwilliger met affiniteit voor het bijstaan van ernstig zieke mensen en hun naasten.
Begeleiding
We bieden een interne basistraining, een inwerkperiode en goede mentale ondersteuning. Verschillende keren per jaar organiseren we informatieve themabijeenkomsten voor onze vrijwilligers. Ook bestaat de mogelijkheid tot het volgen van landelijke trainingen voor vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg.
Werktijden
Per week vervult u minimaal één dienst van vier uur, waarvan maandelijks één dienst in het weekend. Het dienstrooster wordt door uzelf ingevuld op tijden die u het beste schikken.
Aanvang en duur
U kunt zich per direct aanmelden.
Bijzondere wensen - Nadere toelichting
Vacaturenummer
A.128