Zoeken in de vacaturebank
Zoeken met zoektermen
VACATUREBANK >> categorie
Reageer op de vacature
B.106 Bestuurslid
Organisatie
PvdA Wassenaar
Doelstelling van de organisatie
De plaatselijke afdeling van de PvdA streeft naar een rechtvaardige samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen en komt op voor de kwetsbare medemens.
Werkzaamheden
De PvdA afdeling Wassenaar zoekt een bestuurslid die het bestuur (bestaande uit 5 personen)  komt versterken en die samen met de fractie invulling geeft aan het doel.
Ongeveer één keer per maand is er een bestuursvergadering; daarnaast  in overleg met andere bestuursleden de taken verdelen, meedenken en meedoen.
Wensen t.a.v. ervaring/opleiding
Geen specifieke opleiding vereist, wel wordt met u bekeken hoe uw inzet, kennis en ervaring het beste tot zijn recht kan komen.
Natuurlijk wordt van u een behoorlijke mate van betrokkenheid bij de doelstelling gevraagd.
Begeleiding
Er is geen gerichte begeleiding; wel zal in het begin gekeken worden naar het kennismaken en inwerken in het bestuur en de organisatie.
Werktijden
Bestuursvergaderingen zijn meestal in de avonduren; de rest wordt gepland in onderling overleg.
Aanvang en duur
Per direct voor onbepaalde tijd.
Bijzondere wensen - Nadere toelichting
Vacaturenummer
B.106