Zoeken in de vacaturebank
Zoeken met zoektermen
VACATUREBANK >> categorie
Reageer op de vacature
B.104 Bestuurslid Programma.
Organisatie
NUT Wassenaar
Doelstelling van de organisatie
NUT Wassenaar, al bijna 100 jaar actief in Wassenaar, organiseert culturele evenementen en educatieve activiteiten zoals cursussen voor de leden.
Werkzaamheden
Als lid van het bestuur neemt u deel aan de bestuursvergaderingen waarin het beleid van het NUT wordt bepaald. U bent intensief betrokken bij het samenstellen van het jaarlijkse programma. In overleg met de Evenementencommissie wordt een keuze gemaakt uit het culturele aanbod op het gebied van tentoonstellingen, theaterproducties, muziek, etc. alsmede uit het aanbod van cursussen en bestemmingen voor excursies. U schrijft een deel van de teksten t.b.v. het programmaboek. U onderhoudt de contacten met docenten over (de inhoud van) de cursussen en u bent aanwezig bij start en einde van de cursussen. U kunt desgewenst als begeleider deelnemen aan de excursies.
Wensen t.a.v. ervaring/opleiding
Enthousiaste vrijwilliger met belangstelling voor kunst en cultuur.
Begeleiding
Begeleiding door overige bestuursleden en leden van de Evenementencommissie.
Werktijden
Werktijden zelfstandig te bepalen; de data van (bestuurs)vergaderingen worden vastgesteld in goed overleg.
Aanvang en duur
Direct voor onbepaalde tijd.
Bijzondere wensen - Nadere toelichting
Vacaturenummer
B.104